Anker frifinnelsen av Røkke-tråler

Påtalemakten anker frifinnelsen av Røkke-tråleren «Hekktind» som ble frikjent for fiskedumping. De mener russere og nordmenn må behandles like strengt.

Hekktind

Ifølge dommen som frikjente det Røkke-eide selskapet Nordland Havfiske var det den tidligere fabrikkformannen, Tommy Winther, som selv dumpet fisk og filmet dumpingen fra «Hekktind» for å hevne seg på rederiet og mannskapet.

Foto: Karl Olav Andreassen

Dermed går det etter all sannsynlighet mot en ny runde rundt den mye omtalte dumpingsaka, der fabrikksjefen om bord filmet fisk som rant ned på dørken og etterpå selv fikk skylda for dumpinga, skriver avisen Kyst og Fjord.

Lars Fause

Statsadvokat Lars Fause.

Foto: Marita Andersen / NRK

I Lofoten tingrett ville sorenskriver Rolf Eidissen dømme rederiet, men de to meddommerne ba om frifinnelse.

– Vi mener meddommerne tar feil og at sorenskriverens mindretallsvotum nagler rederi og skipper til skyldspørsmålet, sier statsadvokat Lars Fause.

– Dømmer russere strengere

Han viser til en dom fra 30 september i fjor, hvor en russisk tråler ble dømt for dumping.

Han mener bevisene var svakere den gang, og reagerer på at «Hekktind» har sluppet billig unna.

– Det er åpenbart at det legges strengere bevisbyrde til grunn i denne saken enn mot russeren. Å få denne saka til lagmannsretten er dermed prinsipielt viktig, forteller Fause til Kyst og Fjord.

(artikkelen fortsetter under)

Mulig fiskedumping

Denne videoen viser den angivelige fiskedumpingen og var det sentrale beviset i saken.

Fabrikksjefen fikk skylda

Ifølge dommen, som frikjente det Røkke-eide selskapet Nordland Havfiske, var det den tidligere fabrikkformannen, Tommy Winther, som selv dumpet fisk og filmet dumpingen fra «Hekktind» for å hevne seg på rederiet og mannskapet.

Dermed fikk Nordland havfiskes forsvarer John Christian Elden fullt gjennomslag for sin påstand om at dumpingen dreier seg om «en manns verk».

Knust til suppe og spylt på havet

Fiskedumpingen ble filmet av Winther høsten 2010 om bord i «Hekktind» og lagt ut på nettet. Her ser vi at fisken blir knust til suppe om bord i tråleren, for deretter å bli spylt på havet.

Politiet startet etterforskning og i februar mistet Aker Seafood-tråleren «Hekktind» retten til å fiske i sju måneder. Det er den strengeste straffen som er gitt for fiskedumping i Norge noensinne.

Aker Seafoods fikk også bot og inndragning på til sammen 970.000 kroner. Det nektet de å godta og dermed ble det rettssak.

(artikkelen fortsetter under)

Rettsaken mot det Kjell Inge Røkke-eide selskapet Nordland Havfiske som står tiltalt for et av Norges-historiens mest omtalte tilfeller av fiskedumping. Den påståtte fiskedumpingen ble filmet av fabrikkformann Tommy Winther

Tommy Winther angrer ikke på at han filmet fiskedumpingen

– Hevnaksjon

I Lofoten tingrett ble rederiet frifunnet med følgende begrunnelse:

«Det er både ufornuftig og usant at trålere dumper god produksjonsfisk i et omfang som dette. Kapteinen var uvitende om dumping og har heller ikke utvist uaktsomhet mht. hendelsen. Tommy Winther begikk en upåregnelig og illojal handling for å skade rederi og mannskap».