Hopp til innhold

Kystruten vil ikke lenger frakte elbiler om bord – frykter for sikkerheten

Samtidig har konkurrenten Hurtigruten en helt annen vurdering og vil fortsette å frakte alle slags biler.

Havila castor til kai i kirkenes 30.11.2022

Hvis du skal reise med Havila Kystruten blir det uten elbil fremover. Og skal du ta med fossilbilen kan denne kun kjøres på og av i Bergen eller som her, i Kirkenes.

Foto: Kristin Humstad / NRK

I over 20 år har rederiet Hurtigruten hatt monopol på å drive rutetrafikk på kysten, fra Bergen til Kirkenes.

I 2018 ble det imidlertid bestemt at oppdraget skulle deles mellom to rederier.

Havila Kystruten vant det andre anbudet, og skal seile med fire skip.

Men etter et drøyt år i rutetrafikk gjør nå rederiet endringer i sin fraktpraksis.

Nå vil ikke Havila Kystruten lenger frakte elbiler, hybridbiler eller hydrogenbiler om bord.

Frykter elbil-brann

– Avgjørelsen er tatt etter en ekstern risikoanalyse som er utført for oss. Konklusjonen i den analysen gjør at vi har besluttet å ikke ta denne typen biler om bord på grunn av sikkerheten.

Det sier Lasse A. Vangstein som er kommunikasjonsansvarlig Havila Kystruten.

Lasse A. Vangstein

Lasse A. Vangstein er kommunikasjonsansvarlig i Havila Kystruten.

Foto: Oslo lufthavn

Hovedfrykten er at en brann i kjøretøy som ikke går på fossilt brensel vil utgjøre en sikkerhetstrussel for både passasjerer, mannskap og skip.

– En elbil-brann vil være veldig varm, det kan være eksplosjonsfare og det vil slippes ut giftgasser. Det kan gjøre at man må evakuere skipet umiddelbart, og i verste fall kan man få et totalhavari av skipet, sier han videre.

Vangstein sier at selv om skipene kan frakte biler, er de i hovedsak designet for å frakte passasjerer og gods.

Dette er også det eneste kravet i kontrakten rederiet har med Samferdselsdepartementet.

– Så praksisen man har hatt til nå har etter deres syn vært farlig?

– Ja, etter den vurderingen så har det vært en risiko ved frakt av elbiler. Nå har det heldigvis gått bra, men nå tar vi risikoanalysen til etterretning.

Nye videoklipp viser situasjonen, da MS «Nord-Norge» skulle legge til kai i Bodø tirsdag. VIDEO: Alexander Farstad / Sus Wallis.

Nye videoklipp viser situasjonen, da MS «Nord-Norge» skulle legge til kai i Bodø tirsdag. VIDEO: Alexander Farstad / Sus Wallis.

Brenner sjeldnere enn fossilbiler

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) brenner fossilbiler 4–5 ganger så ofte som elbiler hvis man tar høyde for størrelsen på bilparken.

Det slo Faktisk.no fast i 2020.

Men selv om brann i elbiler statistisk oppstår sjeldnere enn i fossilbiler, kan de være vanskeligere å slukke.

Brann elbil

Det er brann i elbil, hybridbil og hydrogenbiler som Havila Kystruten frykter skal skje om bord på deres skip.

Foto: Ringerike brann- og redningstjeneste

Hvis det oppstår brann i selve batteripakken på en elbil, kreves det store mengder vann over tid for å få bukt med flammene.

Det uttalte branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat til Faktisk.no.

Lovet bilfrakt i 2019

To år før de nye skipene skulle hersket usikkerhet om hvorvidt de nye skipene til Havila Kystruten i det hele tatt skulle frakte biler. Men daværende administrerende direktør Arild Myrvoll avviste spekulasjonene.

– Vi vet hvor viktig dette er for folk langs kysten og for de reisende. Derfor har vi lagt dette inn som en del av tilbudet Havila Kystruten skal gi, uttalte Havila-sjefen da.

Les også Slår tilbake mot spekulasjonene – lover å ta med biler

Havilas nye skip som skal seile på kystruten

Den gang gjorde man ikke forskjell på fossildrevne biler og andre.

I dag har pipen fått en litt annen lyd.

– Det skjedd mye på tre år, og det er kommet andre vurderinger rundt sikkerhet til frakt av spesielt el- og hybridbiler, sier Vangstein og legger til:

– Vi vil aldri gå på kompromiss med sikkerheten til passasjerene og mannskapet. Når vi får en så klar konklusjon på risikovurderingen er beslutningen meget enkel, selv om det er leit for enkelte.

Havila Kystruten sier at de ikke gitt opp å kunne frakte elbiler i fremtiden, men at tilbudet foreløpig kuttes.

Les også Har brukt 60.000 dugnadstimer på dette: – En kulturskatt

Det nye hurtigrutemuseet står klar til å ta imot gjester.

Hurtigruten vil fortsette

Hovedkonkurrenten Hurtigruten skriver i en e-post til NRK at de vil fortsette med frakt av alle typer biler om bord på sine skip.

– Vi har fraktet biler mellom alle havnene i 40 år, og det går helt fint. Vi har ingen planer om å slutte med det.

Det sier Martin Henriksen som er samfunnskontakt i Hurtigruten.

Portrettbilde av samfunnskontakt Martin Henriksen på kaien med MS Richard With i bakgrunnen.

Martin Henriksen er samfunnskontakt i Hurtigruten Norge.

Foto: Hurtigruten Norge

Hurtigruten sier de har gjort egne risikovurderinger når det gjelder frakt av el- og hybridbiler, og har ikke kommet til samme konklusjon som sin konkurrent.

– Vi følger reglene fra DSB og Sjøfartsdirektoratet, legger han til.

Rederiet skriver at de har dedikerte bildekk som er bygget for kjøretøy, med ekstra ventilasjon, slukkingsanlegg og branntepper.

– En brann om bord i et skip vil uansett være alvorlig, uansett om det er elbil eller fossilbil, skriver Henriksen

PS: Havila Kystruten opplyser også om at det kun vil være av- og påkjøring av biler i Bergen og Kirkenes, og ikke på de resterende 32 anløpene langs ruten. Årsaken er tidevannet og vinkelen på lasterampen, opplyser rederiet.

Hurtigruten i Stamsund

Biler kjører om bord i Hurtigrutens skip Richard With på Stamsund i 2010. Det skal folk få fortsette med, uavhengig av bilens drivstoff sier rederiet.

Foto: Atle Markeng / NRK