Hopp til innhold

Har mottatt varsler mot fylkesrådet i Nordland

Etter at et nytt fylkesråd i Nordland var valgt, kom opplysningene om at det pågår varslingssaker mot hele rådet og et enkeltmedlem.

Fylkesrådet i Nordland

VARSEL: Fylkesrådet i Nordland. Fv. Monika Sande – Senterpartiet, Elin Dahlseng Eide – Arbeiderpartiet, Svein Øien Eggesvik – Senterpartiet, Christian Torset – Sosialistisk Venstreparti, Remi Solberg – Arbeiderpartiet, Linda Helén Haukland.

Foto: Nordland fylkeskommune

Det var på kvelden av fylkestingets andre dag at bomba smalt.

Da gikk Marianne Dobak Kvensjø, som leder kontrollutvalget i fylkeskommunen på talerstolen.

– Jeg finner det nødvendig å redegjøre for to saker som kontrollutvalget har behandlet. For jeg forstår at protokollen ikke er sendt til fylkestinget, sa hun fra talerstolen.

Så trakk hun fram to varslingssaker som kontrollutvalget nettopp hadde hatt på sitt bord.

Den ene varslingssaken handlet om hele fylkesrådet som helhet.

Her hadde kontrollutvalget konkludert med at det må gjennomføres en såkalt forvaltningsrevisjon.

Marianne Dobak Kvensjø, stortinget, høyre, nordland

Marianne Dobak Kvensjø, som leder kontrollutvalget i fylkeskommunen gikk denne uka på talerstolen på fylkestinget og orienterte om varslene.

Foto: Frida Brembo / NRK

– Så har vi behandlet en annen varslingssak, som omhandler varsel knyttet til ett rådsmedlem.

Dette varslet er unntatt offentlighet.

Reagerer

Det at fylkestinget først ble orientert etter at nytt fylkesråd var valgt, får Beate Bøe Nilsen (H) til å reagere.

– Vi skulle ha vært informert om varslene før avstemmingen. På den måten kunne man tatt stilling til at det foreligger varsler mot fem av seks personer i fylkesrådet, sier hun og peker på varselet som går på hele fylkesrådet.

Beate Bø Nilsen, gruppeleder for Høyre, Nordland fylkesting

Beate Bøe Nilsen (H) mener fylkestinget skulle ha vært informert om varslene før avstemmingen

Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune

– Den andre saken er ikke offentlig. Her er vi ikke kjent med hva det er, annet enn at den er rettet mot en fylkesråd. Da er det vanskelig for oss å ha tillit til et nytt fylkesråd uten at det foreligger informasjon.

Har du tillit til fylkesrådet nå?

– Det kommer an på hvordan de behandler varslingssakene.

– Så tilliten er uavklart?

– Ja. Vi vil gjerne vite hva som skjer med varslingssaken. Når den er unntatt offentlighet, og vi ikke vet hva det handler om, tror vi det er alvorlig. Vi vet ikke hva det gjelder, men det er kanskje en alvorlig sak, sier hun.

Dagfinn Olsen (Frp) reagerer også på at informasjon ble holdt tilbake før fylkesrådet ble valgt.

Stortingspolitiker Dagfinn Olsen fra Frp

– Det er en merkverdig sak, sier fylkestingspolitiker Dagfinn Olsen (Frp)

Foto: Mathias Mikalsen / NRK

– Det er en merkverdig sak. At man velger å gå til det skrittet å velge nytt fylkesråd uten at fylkestinget har kjennskap til dette. Det burde vært gjort. Varslene kan være såpass grov at fylkesrådet ikke burde vært valgt, både enkeltstående og totalt, sier han.

Selv ble han valgt på et nominasjonsmøte i Nordland Frp, uten at nominasjonsmøtet var informert mot en varslingssak mot ham.

Les også: Nabolag sparer 200.000 på strømtabbe – på Ørnes skjelver lokalbefolkningen

Meløy Energi
Meløy Energi

– Hvordan skiller den saken seg fra kritikken du nå kommer med mot fylkesrådet?

– Det er litt forskjell på det vi snakker om her, og en nominasjonsstrid i et parti. Dette dreier seg om å forvalte pengene på best mulig måte. Det uten politiske vedtak, sier han, og viser til varselet som går på fylkesrådet som helhet.

Kjente til varslene

Den nye fylkesrådslederen Remi Solberg (Ap) sier til NRK at han ble kjent med de anonyme varslene før han ble valgt som ny fylkesrådsleder.

Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy (Ap)

Fylkesrådslederen Remi Solberg (Ap) sier han kjente til at det var kommet varsler mot fylkesrådet, men ikke hva som var innholdet.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Men han avviser at han ikke kjenner til innholdet i varslene.

– Innholdet kommer på pulten min nå, og vi skal håndtere etter beste evne. Jeg ønsker ikke å konkludere før den er behandlet, sier Solberg.

Fylkesordføreren: – Uheldig

Årsaken til at fylkestinget ikke ble informert før valget av nytt fylkesråd henger sammen med at kontrollutvalget hadde sitt møte om varslene samtidig som fylkestinget pågikk.

Det opplyser fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen(Sp).

– Så ba kontrollutvalgets leder selv om å få gi en foreløpig orientering om den ene saken til fylkestinget, sier hun.

Les også: Fikk nei til Elon Musk-prosjekt i Vesterålen

Strengelvåg, Øksnes kommune
Strengelvåg, Øksnes kommune

Den handler om hvordan 40 millioner kroner i regionale utviklingsmidler er brukt.

Tidligere mottok fylkeskommunene disse pengene fra staten, og deretter utbetalt til kommunenes næringsfond.

– Så ble disse midlene dratt inn av den forrige regjeringen. Derfor vedtok fylkestinget å selv sette av 40 millioner kroner i året til tilsvarende næringsprosjekt i Nordland.

Kari Anne Bøkestad Andreassen

Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen(Sp) sier at hun har full tillit til det nye fylkesrådet.

Foto: Frank Nygård / NRK

Imidlertid finnes det ingen retningslinjer for hvordan disse midlene skal fordeles.

– Spørsmålet har vært om det skal være opp til hver enkelt fylkesråd å dele ut penger eller om kommunene på søke.

Andreassen kjenner ikke til om den anonyme varslere er uenig i framgangsmåten eller at føler at det har skjedd en skjevfordeling.

– Fordi det er fylkesrådet som forvalter og fordeler hvilke prosjekter som får penger, er det fylkesrådet som helhet som har fått et varsel.

Unntatt offentlighet

Det andre varselet kontrollutvalget behandler er unntatt offentlighet, så det har fylkesordføreren ingen kommentar til.

Hun avviser kritikken fra opposisjonen. Hun synes også det er uheldig at varslene er blitt kjent for offentligheten.

– Det er uheldig at man går ut med nok informasjon til at folk begynner å spekulere i hvem eller hva.