Hopp til innhold

Får ikke skadefelling for å stanse det reineierne beskriver som en massakre

I et begrenset område har antall døde rein tredoblet seg mot i fjor. Men tillatelse til skadefelling av jerv vil ikke direktoratet gi.

Reinsimle og kalv drept av rovdyr i Børgefjell

TØFF VINTER: Så langt i år har reineierne i Byrkije reinbeiteområde meldt inn om lag 60 kadaverfunn, medregnet fem i går. Her en simle og en nyfødt kalv.

Foto: ELLEN SARA SPARROK

Tirsdag fortalte Ragnhild Sparrok Larsen i Byrkije reinbeitedistrikt i Børgefjell i Nordland at reineierne i området hver dag finner lemlestede og døde reinkalver og voksne dyr.

I samme område er det observert fem jerver og en bjørn – som forsyner seg i reinflokkene.

I dag bekrefter Fylkesmannen en tredobling i antall døde dyr som er funnet i Børgefjell i år mot samme periode i fjor.

Til nå er 60 døde dyr funnet, der de fleste antas å være tatt av rovdyr.

Seinest i går natt ble fem kadavre funnet, opplyser seniorrådgiver ved miljø og klimaavdelingen hos fylkesmannen i Nordland, Øyvind Skogstad.

– Det viser at det er et betydelig rovdyrtrykk her. Dette kommer på toppen av den krevende beitesituasjonen de har i vinter. Situasjonen er svært utfordrende, sier han.

Krevende vinter

Reinflokken til Ragnhild Sparrok Larsen og Tor Enok Larsen i Børgefjell

Vårflytting og hundrevis av dyr som vandrer mot sommerbeite og kalving blir kalt vårens vakreste eventyr i fjellet.

Foto: ELLEN SARA SPARROK

Det har vært krevende tider for reindriften denne vinteren.

I tillegg til koronasituasjonen, har enorme snømengder i fjellet gjort at rein både i Nordland, Trøndelag, Troms og Finnmark ikke har hatt tilgang på nok mat.

Beitekrisen er den verste krisen i næringen på over 50 år og den vil vare helt fram til sommeren, ifølge Fylkesmannen i Nordland.

Restene av død reinkalv i Byrkije reinbeitedistrikt i Børgefjell – et av 12 reinbeitedistrikt i Nordland.

Det var ikke mye igjen av denne nyfødte reinkalven etter møtet med rovdyr.

Foto: ELLEN SARA SPARROK

Nå er det rovdyrsituasjonen som skaper problemer for næringen lengst sør i Nordland.

Grane kommune har søkt om fellingstillatelse både på jerv og bjørn.

Rovviltnemnda har sendt bekymringsmelding til Miljødirektoratet, der de ber dem om å få fellingstillatelse på jerv Børgefjell.

Ragnhild Sparrok Larsen

– Det er tøffe tak når du ser reinsimla springe rundt den døde kalven sin og forsøker vekke den, sier Ragnhild Sparrok Larsen.

Foto: Privat

Også reineierne har søkt om ekstraordinært uttak av jerv.

Reineier Ragnhild Sparrok Larssen fortviler over at Miljødirektoratet ikke gir dem et svar på søknad om ekstraordinært uttak av jerv.

– Vi søkte i midten av april. Jeg synes det er en nonchalant holdning av direktoratet at de ikke engang kan svare oss. De kjenner til at vi har et akutt problem.

Krever bedre dokumentasjon

Også Statens naturoppsyn (SNO) bekrefter overfor NRK at spesielt jerven forsyner seg av reinen.

Susanne Hanssen i Miljødirektoratet

– Før vi får en oversikt over hvor stor jervbestanden er i dette området, vil vi ikke kunne gi en fellingstillatelse, sier Susanne Hanssen i Miljødirektoratet.

Foto: Miljødirektoratet

Da SNO undersøkte de døde dyrene, fant man at seks av dem er bekreftet tatt av jerv, fire av kongeørn, to av gaupe, mens 26 av dyrene har man ikke klart å slå fast hvilket rovvilt som har drept dyret.

16 av dyrene har ukjent dødsårsak. De fem som ble funnet døde i natt er ikke ferdig undersøkt ennå.

Dette holder ikke for Miljødirektoratet, som vil ha bedre dokumentasjon på at det faktisk er jerv som er synderen.

– Tallene viser at man ikke har klart å avdekke hvilke rovdyr som står bak. For et stort antall kadaver kan man faktisk ikke fastslå dødsårsaken.

– Når vi gjør en vurdering om skadefelling, ser vi på skadene som påvises. Da må vi ha informasjon om hvilken art som forårsaker skadene, sier seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet.

Reinflokk i Byrkije reinbeitedistrikt

Denne vinteren er spesiell på flere måter. Korona, ekstremt mye snø som gjør at reinen må fôres av eierne, og nå rovdyrsituasjonen.

Foto: ELLEN SARA SPARROK

Det pågår nå en større overvåking av jerv i området. Målet er å finne ut hvor mange jerv som faktisk befinner seg i Børgefjell.

Hanssen understreker av søknaden ikke er avslått.

– Vi har ikke avslått søknaden. Vi gjør vi en fortløpende vurdering om det er aktuelt å gjennomføre en skadefelling.

Hanssen oppfordrer reineierne å ta kontakt med Fylkesmannen for å vurdere muligheten til få midler mil konfliktdempende og forebyggende tiltak for å forhindre skader.

– I Nordland skal vi ha en jervebestand. En eventuell fellingstillatelse må ses i sammenheng med de jervene som skal være i Nordland, avslutter hun.