Har allerede beslaglagt 3,5 tonn smuglerfisk

Det ulovlige turistfiske fortsetter også denne turistsesongen. Tollvesenet i Nord-Norge har så langt i sommer beslaglagt 3,5 tonn ulovlig fanget fisk.

Fiskebeslag ved grensen

Også i fjor gjorde Tollvesenet flere beslag enn i 2012. 1.690 beslag i løpet av 2013 utgjorde en økning på 14 prosent sammenliknet med året før. Nå viser tall fra Tollvesenet at 2014 trolig blir et nytt toppår i antall tonn ulovlig smuglet fisk ut over grensa i nord.

Foto: Tollvesenet

– Beslagene vi gjør er bare toppen av isfjellet. Smuglerne blir også stadig mer kreative. De klarer å finne ut om det er kontroll og kvitter seg med smuglerfisken, sier Tom Olsen, som er avdelingssjef i Tollregion Nord-Norge.

Senest i går fant tollerne flere isoporkasser med smuglerfisk forlatt i skogen like før grenseovergangen ved Kautokeino.

– Smuglerne kjente til at det var kontroll på grensa. Vi kjenner også til at venter med å passere når tollstedene ikke er betjente, sier tollsjefen.

Tall fra Tollvesenet viser at 2014 kan bli nytt rekordår i beslaglagt smuglerfisk. Også i fjor gjorde Tollvesenet flere beslag enn i 2012. 1.690 beslag i løpet av 2013 utgjorde en økning på 14 prosent sammenliknet med året før.

Mot nytt toppår

Nå viser tall fra Tollvesenet at 2014 trolig blir et nytt toppår i antall tonn ulovlig smuglet fisk ut over grensa i nord.

– Vi gjør flere enkeltbeslag og også større enkeltbeslag i perioder. Samlet sett har vi nå tatt 3,5 tonn, som er mer fisk enn noensinne på dette tidspunktet, sier Tom Olsen i Tollregion Nord-Norge.

Det største enkeltbeslaget i tollregionen er på 325 kilo fiskefilet.

– Dette er fisk som tas i norske fjorder. Fisketuristene nyttiggjør seg bare av 30 prosent av fisken, sier Olsen.

Nær ett tonn i Nordland

En fisketurist har kun lov til å ta med seg fem kilo sløyd fisk ut av landet.

Det største beslaget i Nordland så langt i år er på nær 180 kilo, forteller Rolf Eivind Berget, som er kontorsjef for Tollvesenet i Narvik og Bjørnfjell.

– Så langt i år har vi beslaglagt nær 800 kilo smuglerfisk i Nordland. Beslagene er gjort ved tollstasjonene i Saltdal, Mo i Rana og Narvik-Bjørnfjell, sier Berget.

Filetvekta ganges gjerne med tre for å få «råfiskmengden».

Åtte tonn i fjor

Smuglet fisk

Tall fra Tollvesenet viser at 2014 kan bli nytt rekordår i beslaglagt smuglerfisk.

Foto: Tollvesenet

I fjor var det totale kvantumet beslaglagte fisk fisket av turister på åtte tonn, og Berget har liten tro på at turistene skal slutte å fiske mer enn den lovlige kvoten.

– Vi kommer til å fortsette kontrollene utover sommeren. All erfaring tilsier at vi kommer til gjøre flere store beslag.

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen mener at kontrollen med turistfisket må bli bedre, ikke minst fordi noe av fisket minner om profesjonelt fiske. Tidligere har Hovedorganisasjonen Virke kalt smuglerfisket for miljøkriminalitet, og krevd at fisketurister som smugler fisk ut av Norge straffes strengere.

Toller Rolf Berget

Rolf Eivind Berget er kontorsjef for Tollvesenet i Narvik og Bjørnfjell.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Fisketurismen vokser og blir viktig for kystsamfunnene. Men fiskerne etterlyser også strengere reaksjoner.

– Vi ser jo at volumene som blir beslaglagt er store. I tillegg høster de av de samme bestandene som befinner seg nært kysten, i områder som yrkesfiskerne i enkelte tilfeller regulert bort fra, sier han til NRK.no.

Tips fra publikum

Men nå for både fiskerinæringen og Tollvesenet hjelp.

– Vi mottar stadig flere tips fra folk som ser turister som enten fisker mye eller tar med seg mye fisk. Vi prøver etter beste evne å aksjonere når vi mottar tips. Vi tar gjerne mot flere tips, sier Berget.