Hopp til innhold

Første spadetak for Nord-Norges største veiprosjekt: – Et tidsskille for regionen

Hålogalandsveien forkorter kjøretiden mellom Svolvær og Harstad med 40 minutter. I Lofoten frykter politikerne mer trafikk inn til allerede trafikkfarlige veier.

Hålogalandsveien E10 ved Gullesfjordkrysset

Hålogalandsveien E10, her ved Gullesfjordkrysset, er det største veiprosjektet i Nord-Norge noensinne.

Foto: Tomas Rolland / Statens vegvesen

I dag tok samferdselsminister Jon-Ivar Nygård første spadetak for det som blir Nord-Norges største veiprosjekt noensinne.

21 milliarder kroner skal brukes på å binde regionen Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Harstad-regionen sammen.

– Det vil være et prosjekt som reduserer ulykker, man får tryggere og bedre fremkommelighet og man binder regionen sammen, sier samferdselsminister John Ivar Nygård (Ap) til NRK.

– Er det rett å bruke så mye penger på ett prosjekt når det er mye annen vei som må utbedres i Nord-Norge?

– Så mye koster det å løse samferdselsutfordringer. Og det er ikke noe nytt at det er dyrt å bygge veier i Norge. Andre prosjekter har også betydelige kostnader.

Samferdselsministeren med signalrød refleksvest og hjelm.

Samferdselsminister John Ivar Nygård (Ap) tok det første spadetaket på den nye Hålogalandsveien.

Foto: Hege Kristin Hagen / NRK

Frykter kaos i Lofoten

Samtidig er det ingen planer for utbedring av E10 i Vest-Lofoten.

NRK skrev denne uken om reiselivsaktører som har sluttet å tilby sykkelsafari på grunn av smale veier og svært mye trafikk.

Lokalpolitikerne frykter en ny supervei inn mot Lofoten og Vesterålen bare vil føre til enda mer trafikk, og etterlyser en plan for utfordring av E10 gjennom Lofoten.

– Det er veldig mye trafikk, og vi har veier som kanskje ikke er dimensjonert for det. Jeg opplever at trøkket fra bilturistene har vært høyere enn tidligere. Vi ser også at legevakten i kommunen fikk 505 pasienter i juni som ikke var bosatt i Vågan. Det er et veldig høyt tall, sa ordfører i Vågan kommune i Lofoten, Frank Johnsen (Sp).

Les også Slutter med sykkelturer i Lofoten: – Det er blitt for farlig

Parkeringskaos i Reine.

Men ministeren vil ikke love at E10 i Lofoten blir utbedret i neste Nasjonale transportplan (NTP).

– Vi er heldigvis ikke ferdig med å bygge Norge, og det skal bygges mer i fremtiden. Nå går vi inn i en tid hvor vi skal lage en ny NTP. Den skal være mer realistisk enn den foregående, og vi skal nå viktige klimamål for Norge. Det betyr at NTP neste år vil ha mer fokus på å ta vare på de veiene vi har.

– Men er det fare for mer kaos i Lofoten når det blir lettere å kjøre dit?

– Jeg tror ikke vi skal la være å utbedre ulykkesutsatte strekninger fordi det kan bli mer trafikk lenger ut. Det ville vært en feil tilnærming, sier Nygård.

Kart som viser hvor den nye Hålogalandsveien skal bygges ut.

Den nye Hålogalandsveien vil binde sammen Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Harstad-regionen vesentlig tettere sammen. På strekningen mellom Harstad og Sortland kan man spare så mye som 40 minutters kjøring når veien står ferdig.

Foto: Statens vegvesen

Sju nye tunneler

Totalt skal det bygges 82 kilometer vei, derunder 27 kilometer i nye tunneler.

35 kilometer av veien bygges ved siden av dagens E10, mens 20 kilometer blir å gå i ny trasé.

Prosjektet inkluderer til sammen sju helt nye tunneler.

Dette vil korte ned kjøretiden mellom Harstad og Sortland med rundt 40 minutter, og tilsvarende kortere kjøretid om man skal til Svolvær.

Det er Skanska som har fått ansvaret for utbyggingen av det gigantiske veiprosjektet.

En gravemaskin tar det første spadetaket på nye Hålogalandsveien.

I Fiskefjord i Tjeldsund ble det første spadetaket på Hålogalandsveien

Foto: Hege Kristin Hagen / NRK

Kontrakten med Skanska har en verdi på 11,4 milliarder kroner.

– Dette er et stort prosjekt for Skanska, sier konsernsjef Stein Ivar Hellestad.

Prosjektet har en byggetid på fem og et halvt år. I løpet av de årene kan prisstigning bli en faktor. Den risikoen er det Skanska som tar.

– Vi har på mange måter låst prisen. Vi har prisreguleringer, men store kostnadsøkninger er en del av risikoen i prosjektet, fortsetter Hellestad.

Konserndirektøren i Skanska med hvit hjem og oransj refleksvest.

Konserndirektør Stein Ivar Hellestad i Skanska sier prosjektet er stort for selskapet, og at prisen på 11,4 milliarder kroner ligger fast.

Foto: Hege Kristin Hagen / NRK

Hålogalandsveien et såkalt offentlig privat samarbeid (OPS). Det har en prislapp på rundt 20 milliarder kroner.

Skanska får også ansvaret med å drifte og vedlikeholde veien i 15 år fra den står ferdig.

Byggetid er beregnet til over fem år, og skal etter planen stå ferdig sent i 2028.

Krevende byggeperiode

– Dette er det største prosjektet i Nord-Norge i nyere tid og det er en lang trase, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland med rød hjem og rød refleksvest.

Ingrid Dahl Hovland er vegdirektør i Statens vegvesen.

Foto: Hege Kristin Hagen / NRK

Hun sier prosjektet vil bety mye for regionen, med redusert kjøretid og bedre trafikksikkerhet.

– Men så er det klart at i byggeperioden vil det blir litt mer krevende, men alt blir mye bedre når veien åpnes om fem og et halvt år.

– Er dere bekymret for at Hålogalandsveien vil føre til økt trafikk i områder med dårlig vegstandard?

– Nei, vi er egentlig ikke det. Vi ser i alle våre prognoser at man er avhengig av vei for å øke befolkningen og i de regionene vi representerer i dag. Og økt befolkning betyr mer trafikk, og da er det viktig med gode veier, sier vegdirektøren.