Gravemaskinfører fant gravhaug fra jernalderen: – Kan være fra et gammelt skip

I forbindelse med graving av fjernvarmeanlegg kom Ketil Persen over noe han stusset på. Det viste seg å være en grav fra jernalderen.

Ketil

Ketil Persen har vært maskinfører i 17 år. Dette er første gang han finner en gravhaug.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

I Bodøsjøen, like utenfor Bodø sentrum, var gravemaskinføreren godt i gang med å grave en dyp grøft til fjernvarmeanlegg.

Plutselig så han en plankebit.

– Jeg la merke til at det var urørt grunn. Det vil si at det ikke har vært gravd på lang tid. Da plankebiten dukket opp fikk vi en mistanke om at det kunne være noe spesielt, sier maskinfører Ketil Persen til NRK.

Sammen med en kollega tok de avgjørelsen om å avvente gravingen og kontakte Nordland fylkeskommune.

Nå viser det seg at de gjorde helt rett i å vente.

I bakken skjulte det seg nemlig en gammelt gravhaug fra jernalderen.

Trodde grava var tapt

Det er på ingen måte hverdagskost for Nordland fylkeskommune å motta henvendelser fra gravemaskinførere som har oppdaget gamle gravhauger. Arkeolog Stine Mælsether forteller at de dro til funnstedet så raskt som mulig.

– Vi ble varslet onsdag i forrige uke. Han hadde stoppet arbeidet umiddelbart, sier hun og legger til:

– Her har Bodø Energi og maskinføreren gjort alt riktig.

Gravhaug

Ketil Persen og Frost Kraftentreprenør holdt på med å grave en grøft til fjernvarmeanlegg. Det måtte stoppe da de fant en gravhaug fra jernalderen.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

I slutten av 2020 gjorde arkeologer funn av flere gravsteder i nær tilknytning til dette funnet.

Men de hadde ikke tanker om at det kunne være flere gravhauger i området der Persen og kollegaene nå arbeidet.

– Han fant en del av en jernaldergrav som vi trodde hadde gått tapt for lenge siden i forbindelse med etablering av sykkelvei, sier Melsæther og legger til:

– Nå viser det seg at graven faktisk lå bevart dypt under sykkelveien.

Trebit

TREBIT: Denne trebiten gjorde at gravemaskinføreren reagerte – og stoppet arbeidet.

Foto: Frost Kraftentreprenør

Gode rutiner

Etter inspeksjon er arkeologene helt sikre på at dette er en gammel grav. Arkeolog Melsæther sier de nå skal avgjøre hva som skal gjøres fremover.

– Vi har funnet flotte spor etter selve gravstrukturen. Det er gjort et arkeologisk dokumentasjonsarbeid og vi jobber med en rapport. Nå skal vi gjennomføre en kulturminnefaglig vurdering og avgjøre hva som skjer fremover.

– Finner dere objekter fra jernalderen i grava?

gravplass

Grøfta til fjernvarme har gravd seg gjennom bevarte deler av gravminnet. De øverste 50–70 cm av profilen er fyllmasser til den gamle gang- og sykkelveien.

Foto: Stine Melsæther / Nordland fylkeskommune

– I all hovedsak er det strukturer vi finner. Vi synes egentlig det er det mest spennende også. Mye mer spennende enn gjenstander, svarer Melsæther.

Ketil Persen, maskinføreren, er ansatt i Frost Kraftentreprenør. Jobben de holdt på med i Bodøsjøen var en gravejobb for Bodø Energi. Prosjektlederen Johan Bood sier han er godt fornøyd med at gode rutiner var på plass da funnet ble gjort.

– Frost varslet oss og vi tok beslutningen om at dette kunne være et kulturminne og kontaktet deretter fylkeskommunen som kom ut på befaring med arkeolog Stine Melsæther for en vurdering, sier han og legger til:

– Det er ikke noe man opplever hver dag på jobb, så det er spennende.

Ketil Persen

Persen håper arkeologene får gjort et godt arbeid.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Kan være fra et gammelt skip

For maskinfører Persen er det på ingen måte hverdagskost å finne kulturminner.

– Dette er første gangen jeg har funnet noe slikt. Det er spennende. Jeg er glad for at jeg får lære masse av arkeologene, sier han og legger til:

– Arkeologene sa den plankebiten jeg fant kan være fra et gammelt skip. Nå må de få lov til å gjøre den jobben de skal gjøre. Så får vi fullføre vår jobb senere.

Arkeolog Stine Melsæther bekrefter at plankebiten kan være fra et gammelt skip, men at de må gjøre flere undersøkelser før de eventuelt kan konkludere.

– Vi har funnet en gammel plankebit. Den kan være gammel. Er den fra jernalderen så kan den ha blitt brukt til å konstrurere alt fra tak til en kraftig båt. Det vil være mulig å få en karbondatering på senere tid som kan si noe om alderen.