Tre døde i autovern-ulykke: – Skade på rekkverk ble ikke vurdert som kritisk

Sadio, Fadumo og Ahmed omkom i forbindelse med øvelseskjøring i Svolvær i fjor. Nå er Statens vegvesen sin egen granskingsrapport etter ulykken klar.

Fergekaia i Svolvær der ulykken skjedde

Autovernet der en bil med tre personer kjørte utfor fergekaia i Svolvær i Vågan i Lofoten i 2019, lå nede som følge av en brøyteskade vinteren samme år.

Foto: John Inge Johansen

NRK har denne uka avdekket at 76 personer har omkommet i dødsulykker der feil og mangler på autovernet medvirket til at ulykken fikk en dødelig utgang i perioden 2005–2018.

NRK har også fått innsyn i rapporten etter den tragiske Svolvær-ulykken i 2019.

Det er samme år som Statens vegvesen sier de gjorde en stor innsats for å reparere skader på rekkverk langs veiene.

Ødelagt rekkverk

For ett år siden satte 19 år gamle Sadio seg bak rattet for å øvelseskjøre med den erfarne sjåføren Ahmed. Han var en venn av familien. I baksetet satt Sadios mor Fadumo.

Men på parkeringsplassen på fergekaia i Svolvær mister 19-åringen kontroll over bilen, og den havnet i vannet.

Sadio og Ahmed minnestund

DØDE: Sadio Hussein Jeylani (19), Fadumo Ali Sheekh (39) og Ahmed Sheikh Osman Mohamed (39) omkom i ulykken på kaia i Svolvær.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I etterkant ble det klart at manglende autovern gjorde at bilen kunne kjøre rett ut i havet.

I ulykkesrapporten konkluderer Statens vegvesen med at det var flere feil på autovernet på stedet før ulykken skjedde.

Flere kritikkverdige forhold kommer frem i rapporten.

Blant annet at skaden på rekkverket ikke ble vurdert som kritisk og trafikkfarlig av vegvesenet.

Entreprenøren skal ha forsøkt å utbedre autovernet, men parkerte biler gjorde at de ikke kom til. Det ble ikke gjort forsøk på å fjerne bilene.

– Stort etterslep

Lars-Petter Kaski i veiavdelingen til Nordland fylkeskommune, tidligere Statens vegvesen, har lest rapporten.

– Vi kommer til å se på alle punktene og om det er noe vi må gjøre annerledes, sier Kaski.

– Da er det spesielt det som går på hva som er kritisk og trafikkfarlig, og hvilke tidsfrister vi setter til oss selv og våre entreprenører for å gjøre utbedringer.

Han påpeker også at det i Nordland fylkeskommune er et vedlikeholdsetterslep på omtrent åtte milliarder kroner på veiene. En god del av dette handler om rekkverk.

– Det er ikke vanskelig å finne rekkverk som ikke har den ønskede standarden. Vi utbedrer bra med rekkverk hvert år og vi kommer til å ha en økt satsing i årene som kommer.

Barnesikringen var på

NRK har tidligere fortalt at barnesikring og kortslutning i elanlegget, gjorde at de tre ikke klarte å komme seg ut av den synkende bilen.

– Bilen har havnet i havet og ettersom barnesikringen var på, var det ikke mulig å åpne dørene fra innsiden. De hadde ikke sjanse til å komme seg ut, og klarte heller ikke å knuse vinduene, fortalte politistasjonssjef Ketil Finstad Steira ved Svolvær politistasjon til NRK i august.

Flere mulige tiltak blir foreslått av undersøkelsesgruppen til vegvesenet.

Blant annet peker de på tiltak for å unngå at barnesikring fører til at bakdører ikke lar seg åpne ved tilsvarende ulykker.

De stiller også spørsmål ved om fartsgrensen på 50 kilometer i timen på slike parkeringsplasser, er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig.

Ett år etter dødsulykke i Svolvær som krevde tre menneskeliv.

MINTES DE DØDE: Redningsmannskap og venner fra kommunen var møtt fram for å legge ned blomster og minnes de tre som mistet livet for et år siden.

Foto: John Inge Johansen / NRK