Hopp til innhold

Staten gir millioner til godstogselskap for å hindre flere vogntog

Godstogselskapene skal få statlig støtte for å kunne hindre konkurs. For lite, for sent, mener stortingsrepresentant.

Godstransport på Nordlandsbanen

STORE TAP: CargoNet og konkurrenten GreenCargo tapte til sammen 100 millioner kroner i fjor. Her fra Nordlandsbanen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Godstognæringen i Norge er på vei til å spore helt av.

Den største aktøren i Norge, CargoNet, har sammen med andre aktører tryglet staten om 200 millioner kroner i året for å komme ut av krisen.

– Vi er i en situasjon hvor alle godstogoperatørene taper betydelige penger. Uten denne støtten kan jeg ikke se for meg at aktørene vil kunne drive videre som i dag, sier daglig leder i CargoNet, Erik Røhne.

Og konsekvensene av et kraftig redusert godstogtilbud kan bli store, med en estimert økning på 365 000 vogntog på veiene i året, og et tilsvarende klimautslipp på 175 000 tonn CO₂.

Bjørnfjell vogntog dronefoto

Vogntogtrafikken har økt kraftig de siste årene. Her fra Bjørnfjell i Nordland.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Nå vil staten hjelpe, og foreslår en støtteordning på 60 millioner kroner i år, som kan utvides med mer penger de to neste årene.

Det er for lite, for sent, mener stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Senterpartiet. Hun mener beløpet burde vært tre ganger så høyt.

– Jeg tror ikke de skjønner hvor mye det haster. Dette går på trafikksikkerheten løs, og da tenker jeg på at det blir flere farlige vogntog på norske veier.

Vil ha bedre tilrettelegging

Pengestøtten fra regjeringen gjør derimot at Erik Røhne i CargoNet puster litt lettere.

Han mener noe av det viktigste myndighetene kan gjøre videre, er å gi godstog prioritet foran persontog og pendlere.

– Det trenger ikke være veldig vanskelig. En del av det som gjør at vi bruker lang tid, er at vi har regler som prioriterer persontogene foran godstogene.

Erik Røhne, CargoNet

Erik Røhne, CargoNet

Røhne mener at det må være samfunnsmessige vurderinger som må ligge til grunn når dette skal prioriteres.

Det ønsket har Anders Werp (H) full forståelse for. Han sier at regjeringen nå har gått sammen med flere aktører for å utrede nettopp en slik prioritering.

– Sammen med Jernbanedirektoratet, Statens jernbanetilsyn og Bane Nor har vi begynt å se på alle muligheter for å få raskere godsfremføring på jernbane.

Bodø og Bergen

Werp, som er statssekretær for samferdselsdepartementet, sier at de ikke kan si eksakt hvor mye transporttiden kan tas ned.

Han sier derimot at når godstog prioriteres, vil forutsigbarheten bli større for alle involverte. Dette vil først og fremst være gode nyheter for strekningene til Bodø og til Bergen.

Anders Werp

Anders Werp (H), statssekretær for Samferdselsdepartementet.

Foto: Peter Mydske

– Dette vil gagne både mottaker av tjenester og transportørene på når varen faktisk kommer frem til bestemmelsesstedet. Det er helt avgjørende.

– Når kan godstogene forvente bedring?

– Vi håper så fort som mulig, men vi har ingen tidslinje og datoer akkurat nå. Men dette ønsker vi å prioritere fremover. Vi går inn med full tyngde for å få til gode løsninger.