God gjenfangst

Omlag 2000 oppdrettslaks er fisket opp etter at 9000 fisk rømte fra et anlegg ved Skonseng, ytterst i Halsfjorden i Vefsn for ei uke siden. Lars Sæter hos Fylkemannen sier at gjenfangsten er stor i forhold til det som er vanlig når oppdrettsfisk rømmer. Hensikten med å fange fisken er å begrense skadene rømt laks kan påføre villaksbestanden i området.