Glemte pasient i tre dager

En pasient kom til akuttmottaket ved Nordlandssykehuset med mistanke om punktert lunge, ble liggende på OBS-posten i tre dager etter å ha blitt henvist til røntgen. Det var Avisa Nordland som først omtalte saken. Først når pasientens helsetilstand er blitt forverret, oppdages at røntgen ikke er gjennomført. – Hendelsen kunne ført til betydelig skade for pasienten, skriver sykehuset på sin hjemmeside.