– Piloten gjorde det eneste rette

Piloten som mandag sendte ut mayday-signal og nødlandet med et mikrofly på et jorde i Bodø får ros for innsatsen.

Nødlandingen fant sted på et jorde på Sjøhaugen, ved Godøynes utenfor Bodø.

Mandag nødlandet et mikrofly på Sjøhaugen, ved Godøynes noen mil utenfor Bodø. Nå får piloten ros for å ha handlet etter læreboken.

Foto: Forsvarets 330 skvadron

– Han reagerte akkurat slik man skal gjøre og han kan ha forhindret en ulykke, sier formann Lars Westvig i Salten mikroflyklubb til NRK.no.

Piloten var i lufta over Tverlandet utenfor Bodø i et mikrofly av typen Savannah da han merket vibrasjoner i flyet.

Det var en elev under opplæring som fløy flyet, men piloten tok over spakene da han merket at noe ikke stemte.

Ville ikke krysse fjorden

Han kalte opp flytårnet i Bodø og meldte mayday.

– Det han gjorde etter dette er slik en piloten skal opptre, sier Westvig.

Piloten hadde sett seg ut et jorde hvor han kunne lande, men han innså at han ikke ville nå frem dit.

(artikkelen fortsetter under)

Mikrofly nødlandet

Nødlandingen fant sted på et jorde på Sjøhaugen, ved Godøynes utenfor Bodø.

Foto: Forsvarets 330 skvadron

Dermed fant nødlandingen sted på et jorde på Sjøhaugen, ved Godøynes noen mil utenfor Bodø.

– For sin egen og elevens sikkerhet måtte han sette ned flyet der. Alternativet hadde vært å krysse fjorden på vei tilbake til Bodø. Hadde det skjedd noe da, ville de ha måttet lande i sjøen, og da kunne det gått mye verre, sier Westvig.

Har selv nødlandet

Westvig har selv opplevd å måtte nødlande. For sin egen del sammenligner han det med andre typer hendelser med kjøretøy.

– Skal jeg sammenligne dette med noe, er det som å havne ut av veien med bil. Det kan være dramatisk for noen, for andre er det det en unnamanøver ut fra en farligere situasjon.

(artikkelen fortsetter under)

Mikrofly

I november 2011 var Westvig med på å nødlande dette mikroflyet i Røvassdalen utenfor Mo i Rana.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Han sier man blir skjerpet når noe slikt skjer. Hvis piloten gjør jobben sin slik en er utdannet til, vil en lande på en plass en har sett seg ut underveis i turen.

Westvig poengterer at ingen slipper gjennom skoleprogrammet uten at de vet at vedkommende behersker dette. Det er derfor viktig at nødlandinger er en del av utdanningen.

– For meg var det å foreta en nødlanding, en vel innøvd øvelse. Store deler av skoleprogrammet går ut på å lære eleven å håndtere krisesituasjoner som en motorkutt, eller en annen nødssituasjon. Likeledes trener en pilot jevnlig på å nødlande sitt fly.

Nytt fly

Hva som var galt med flyet som nødlandet mandag, er det foreløpig ingen som vil si noe om. Salten mikroflyklubb skal skrive en hendelsesrapport som blir sendt til mikroflyseksjonen i Norsk luftsportforbund.

– Piloten har beskrevet det som en vibrasjon i flyet. Om den kom fra motoren eller ikke er det for tidlig å si noe om, sier formannen i klubben.

Flyet av typen Savannah var nyinnkjøpt av mikroflyklubben.

– Flyet hadde bare flydd noen få timer, og derfor er vi like overrasket som piloten.