Gikk mot olje

Oljemotstandere i Lofoten mobiliserte og dominerte 1. mai toget i Svolvær totalt. Nesten hundre personer samlet seg bak parolen mot oljeboring, mens bare ni mennesker viste sin støtte til arbeiderpartiets parole om oljevirksomhet etter føre-var prinsippet

1. mai 2009, Svolvær.

DEMONSTRERTE: Leder for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen, Gaute Wahl sammen med sine mange meningsfeller i toget i Svolvær.

Foto: Picasa 3.0 / NRK

Arbeidernes internasjonale solidaritetsdag ble preget av den massive motstanden mot olje i Lofoten. Om lag to hundre personer møtte fram for å høre dagens talere, og i toget var det bare oljeparolene som samlet folk. Ingen gikk bak kravet om å styrke kommuneøkonomien, og bare de to som måtte bære trepinnene var i nærheten av paroler om soldater i Afghanistan og motstand mot seismikk.

1. mai 2009, Svolvær

MANGE:Oljemotstandere i flertall bak parolen mot oljeboring i nord.

Foto: Picasa 3.0 / NRK

Dagnes taler i tvil

Lillian Hansen som er på fylkeslista til Arbeiderpartiet i Nordland var dagens hovedtaler. Hun uttrykte sin tvil, både til oljevirksomhet og til verdensarvstatus for regionen. Men denne tvilen mener hun arbeiderpartiet har tatt godt vare på gjennom sitt vedtak om å revurdere saken i forbindelse med forvaltningsplanen til neste år. Hun fikk ingen spontante klappsalver underveis.

Lillian Hansen, 1. mai 2009, Svolvær

HOVEDTALER: Lillian Hansen fra Arbeiderpartiet mener tvilen er viktig fram til revideringen av forvaltningsplanen i 2010.

Foto: Picasa 3.0 / NRK

Arbeid pågår


Plakater som bar budskap om å ikke tillate oljevirksomhet i nærområdene i Lofoten dekket torget, mens abeidere ved ett bygg i nærheten gjorde sitt for å arbeide så høylytt at 1. mai komiteen oppfattet det nærmest som en prostest.

1. mai 2009, Svolvær

FOR OLJE: Petroleumsvirksomhet etter føre-var prinsippet med lokale ringvirkninger samlet bare 10 personer, deriblant Vågans ordfører Hugo Bjørnstad.

Foto: Picasa 3.0 / NRK

- Vi ble provoserte av dem, og har bedt dem om å legge ned arbeidet i alle fall klokka tolv når talene starter, sa Tom Edvartsen fra Arbeiderpartiet til NRK Nordland.

Også ute i havna i Svolvær var arbeidere i aktivitet med å henge tørrfisk på en fiskehjell. Daglig leder i Sagafisk AS, Erling Falch jr. sier at dette ikke var ment som en protest, men en ren nødvendighet siden fisken kom på land i går.

Hang fisk 1. mai

JOBBET: Fiskearbeidere i Svolvær i ferd med å henge opp fisk like før arrangementet starter klokka 12.

Foto: John Inge Johansen / NRK


- Dersom vi skulle ventet til mandag, ville fisken blitt ødelagt, og det hadde vært mye verre. Det er ikke ment som noen protest mot dagen, sier Falch og understreker at han ville gitt sine arbeidere fri dersom det hadde vært praktisk mulig.


Også ordfører Hugo Bjørnstad i Vågan har forståelse for dette.


- Det er viktigst å ta vare på råstoffet, så det har jeg forståelse for.

Ellers i Nordland har folk samlet seg under paroler for å beholde arbeidsplasser, slik som på Sortland hvor både Vesterålens Hermetikkfabrikk og Opplysningen 1881 kommer til å fjerne mange arbeidsplasser.

Hva har du gjort 1. mai?