Giftbehandler Ranaelva for fjerde gang

På landsbasis har vi brukt nærmere en milliard kroner på å utrydde lakseparasitten gyrodactylus salaris i norske elver.

Rotenonbehandling av Ranavassdraget.

I 2003 og 2004 ble det brukt flere titalls millioner kroner i et mislykket forsøk på å bli kvitt med den laksedrepende parasitten gyrodactylus salaris. Etter ti år dukket den opp igjen i vassdraget og ny giftbehandling må til. Det er Mattilsynet som har ansvaret for å finne ut hvor parasitten kommer fra.

– Det er flere der som har et forbedringspotensial, særlig med det ansvaret de har for smittesøk. De har vært altfor dårlig, sier Steinar Høgås i Rana Jeger og Fiskeforening.

Mattilsynet hadde en anelse om at smitten kunne komme fra en lokal fiskedam i nedslagsfeltet til ranaelva. Tidligere i sommer sa de til NRK at de skulle gjøre et skikkelig arbeid for å finne smittekilden i løpet av sommersesongen.

Nå er det klart at smittesøket ikke kommer igang før etter behandlingen.

– Jeg skal være ærlig og si at jeg føler meg ikke helt bekvem med de vi gjør nå. Det er altfor mange usikkerheter rundt dette, forklarer Vebjørn Hansen, som har deltatt i arbeidet med rotenonbehandlingen.

Nå tar de unna sjøørret til genbank, og unngår økt smittepress i fjordsystemet til Rana.

– Utover dette, er det vi driver med helt forferdelig, sier han.

Mellom 40 og 50 millioner kroner har blitt brukt bare på å rotenonbehandle Røssåga og Ranaelva. Dette er to elver som ligger relativt nært hverandre. På landsbasis nærmer vi oss en milliard kroner totalt.