Går i protest mot ordføreren

Leder i Lødingen kommune sier opp i protest mot ordfører Vibeke Tveit.

Ordfører i Lødingen, Vibeke Tveit (Ap)

I HARDT VÆR: Det stormer rundt ordfører Vibeke Tveit (Ap) i Lødingen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Nå ber gruppeleder for Fremskrittspartiet i kommunestyret i Lødingen, Frode Staurset, om at ordføreren fra Arbeiderpartiet går av.

Ser ikke annet valg

- Jeg kan ikke se at hun har noe annet valg. Slik jeg ser det har hun over tid vist manglende evne til å lede og å inspirerer kommunen, sier Staurset.

Etter at lederen innen pleie- og omsorg sa opp si stilling for tre uker siden, har de fire andre avdelingslederne uttrykt bekymring over situasjonen. En av disse har sagt han ønsker å skifte jobb. Andre sitter i stillinger der kontraktene går ut, men om disse fortsetter er ikke avklart.

Derfor sier de opp!

Om kort tid er helse- og omsorgsavdelingen i kommunen uten ledelse. Ordfører Vibeke Tveit vil ikke ta på seg ansvaret for oppsigelsene.

Ordføreren vil ikke gå

- Ordføreren er valgt for fire år og jeg sitter der som jeg sitter i dag. Jeg registererer utspillet fra Frp og jeg registererer at partiet skal ta opp saken i kommunestyret i morgen.

- Men du vil ikke vurdere din stilling som følge av dette?

- Nei. Det er mange momenter i denne saken og mye som har skjedd den siste tida, så vi får ta debattene der de skal være og ikke i media.

Har ikke mer tålmodighet

Men Staurset i Frp sier tålmodigheten nå er slutt.

- Lødingen som er en lite kommune sliter tungt med å få hverdagen til å gå rundt. Nå er det en gang slik at det er politisk ledelse i en kommune som sitter med de som skal styre. Men nå det er sagt så går jo mye av begrunnelsen for oppsigelsene fra de ansatte på innblanding fra politisk miljø. Og ikke minst i fra ordføreren.

Tidligere i år har rådmannen i Lødingen måtte gå av.