Fylkesmannen overvåker ny drift i det omstridte avfallsanlegget

Tidligere har naboer trua med å flytte fordi luktplagene ble for store. Nå lover Fylkesmannern å følge nøye med komposteringsbedriften.

Deponiet i Holandsvika

DEPONIET I HOLANDSVIKA: I fjor ble det stopp i driften til glede for naboene. Nå er det ny drift (arkivbilde).

Foto: Privat

Ny tilgang på råstoff har fått i gang ny prøveproduksjon i Holandsvika i Vefsn. Denne gang er det slam fra settefiskanlegg som skal komposteres, og det finnes rikelig tilgang på råstoffet. Men også denne gang har naboene allerede klaga på lukt fra anlegget.

Sender ut kontrollører

Salkteavfall gravd ned i Holandsvika

Tidligere drift i Holandsvika med slakteavfall.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Vi har spurt våre kolleger i Mosjøen om de kan dra ut og foreta ei luktkartlegging. Vi har også kontakt med bedriften om at de holder seg innenfor tillatelsens vilkår, sier overingeniør ved fylkesmannens miljøvernavdeling, Louise Engan.

I juli i fjor jubla naboene til K2 Nord sitt komposteringsanlegg i Holandsvika i Vefsn. For etter flere års kamp mot luktplager la bedriften ned produksjonen og skulle flytte utstyret til andre anlegg.

Problemfritt?

Men nå har de starta prøveproduksjon med slam fra settefiskanlegg, der det er et økende potensiale for å få tak i råstoff. Hos Fylkesmannen er de opptatt av at de holder seg innenfor konsesjonen.

– Det bedriften sier er at settefiskslam ikke skal lukte så mye i utgangspunktet, og at biofilteret som skal rense lukta er i drift. Så i utgangspunktet er det problemfritt, men det skal vi følge med på.

Kan være et stort marked

K2 nord drev komposteringsanlegget i Holandsvika fra 2014 og fram til i fjor. I 2015 sa naboer av anlegget til NRK at de vurderte å flytte dersom luktplagene ikke ble bedre.

Bjørnar Nordås, Holandsvika

En av naboene, Bjørnar Nordås, som tidligere har klaga over luktplager.

Foto: 1 / NRK

I 2016 la K2 ned drifta som følge av lite råstoff. Siden i vinter har anlegget ligget ute for salg. Nå har bedriften starta prøveproduksjon med slam fra settefiskanlegg, og markedet kan være stort.

– Det stor interesse fra en del aktører som har gjort at vi kjører noen tidsbegrensa tester for å få utvikla en kompost som er interessant, sier administrerende direktør i K2 Nord, Terje Helmersen.

Dere blir å holde dere innenfor konsesjonsgrensa på under sju timer med luktutslipp i måneden?

Ja selvsagt, vi er nødt å holde oss til konsesjonen.