Frykter oppsigelser i Statens vegvesen når fylkene overtar veiansvar

Statens vegvesen risikerer å ha 550 for mange ansatte 1. januar 2020, samtidig som fylkeskommunene mangler cirka like mange. – I høst blir det den store stolleken.

Raset på Gamle fylkesvei 78 i Leirfjord

Her ser vi raset som gikk over fylkesvei 78 i 2017. Fra nyttår blir det fylket som må håndtere slike hendelser – ikke Statens vegvesen.

Foto: Hans Petter Sørensen

Stortinget har bestemt at ansvaret for fylkesveiene skal overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene fra 1. januar 2020.

Men kort tid før overtakelsen er det stor usikkerhet knytta til økonomi, ansatte og utstyr.

På landsbasis mangler fylkeskommunene minst 550 ansatte som skal jobbe med fylkesveier.

Fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal.

Odd Inge Bardal, jobber med å gjøre fylkeskommunen klar for å overta ansvaret for 4100 kilometer fylkesvei.

Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

Årsaken er at mange i Vegvesenet ikke har bestemt seg for om de vil bytte arbeidsgiver.

I Nordland mangler fylkeskommunen rundt 60 ansatte.

– Vi er i en vanskelig situasjon, og vil nok være avhengig av hjelp i starten, sier veisjef i Nordland, Odd Inge Bardal.

– Takk ja til jobb

Hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, Inger Sigridnes, frykter oppsigelser hvis ikke flere takker ja til en jobb i fylkeskommunen.

– Vegvesenet vil få en «betydelig overtallighet» i ansatte, som kan ende med oppsigelser.

Selv om Sigridnes har forståelse for at folk kvier seg for å bytte jobb, anbefaler hun å gjøre nettopp det.

ovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, Inger Sigridnes

Hovedtillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, Inger Sigridnes.

Foto: privat

– Som fagforening har vi gått klart ut og oppfordret medlemmene til å tenke seg meget godt om før de takker nei til fylkeskommunen.

Statens vegvesen er også midt i en storstilt omorganisering, som berører hver femte ansatt.

– Det er nesten ingen i Vegvesenet som vet hvor de ender opp fra nyttår. På grunn av omorganiseringen og at fylkeskommunene henter folk hos oss. Så i høst blir det den store stolleken, sier Sigridnes

Samarbeider med Vegvesenet

Sigridnes er også bekymret for beredskapen når fylkeskommunene tar over fra nyttår.

– Med akutte hendelser som flom og ras er det viktig at nødvendig mannskap er på plass. Vi som fagforening må sammen med Vegvesenet og fylkeskommunen få orden på dette.

Bardal i Nordland fylkeskommune sier de har et godt samarbeid med Vegvesenet. Han tror at de sammen vil klare å håndtere situasjonen.

– Uansvarlig av regjeringa

At fylkeskommunen overtar ansvaret for fylkesveiene er en del av regjeringas regionreform, der fylkene skal få større og flere oppgaver.

Men hvor mye penger de kan regne med å få fra staten til drift og vedlikehold av disse veiene, er fremdeles usikkert.

– Oppgavene er der, og vi må rigge oss til å kunne håndtere det. Spørsmålet er om dette vil finansieres fullt ut av staten, eller om vi må ta fra veibudsjettet vårt, sier Bardal.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) mener det haster å få orden på finansieringa.

Siv Mossleth, Sp

Siv Mossleth er med i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Hun er kritisk til regjeringas håndtering av overtakelsen.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Det er uansvarlig med en slik «x-faktor» i fylkeskommunens budsjett, som de skal vedta i desember.

Mossleth, som også er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, har sendt skriftlig spørsmål til Stortingets spørretime.

Der skriver hun at overføringen ser ut til å bli sterkt underfinansiert, og at håndteringa fra regjeringen er for dårlig.

NRK har flere ganger forsøkt å få en kommentar til denne saken fra Samferdselsdepartementet.