– Flere tusen kilometer fylkeskommunal vei lider

Stortingskandidaten mener at over 4000 kilometer fylkeskommunal vei lider i hjemfylket. Nå mener han at staten må få tilbake ansvaret for fylkesveiene over hele landet.

Fylkesvei møter Riksvei

FYLKESVEI MØTER RIKSVEI: Vestvågøy i Lofoten er en av kommunene med mange kilometer grusvei. I krysset på Borg i Vestvågøy der E10 møter fylkesvei 832, ser man tydelig forskjell på veistandarden.

Foto: Øystein Nygård/NRK

Førstekandidat for Frp i Nordland Kjell Børge Freiberg mener Nordland fylkeskommune ikke prioriterer å bruke pengene de får fra staten på fylkesveiene.

– Vi har vært rundt i hele fylket og er det én ting som går igjen er det manglende vedlikehold på fylkesveiene, sier han.

Freiberg mener løsningen er å føre ansvaret for fylkesveiene tilbake til staten.

– Nordland fylke får 7,3 milliarder kroner i inntekter per år, og bruker knappe en milliard på fylkesveiene og fergene. Utviklingen av Nordland stopper opp om vi ikke gjør noe. Det som er utfordringen er at de ikke prioriterer veiene, mener Freiberg.

I fjor omtalte NRK en sak hvor ikke engang ambulansen ønsket å kjøre fylkesvei 355 i Rana, som er blant de verst utsatte veiene.

Fylkene bruker mindre
Statssekretær Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Førstekandidat i Nordland Frp, Kjell Børge Freiberg beskylder fylkeskommunen for å ikke henge med i utviklingen. – Spør folk i Øksnes som skal ut på veiene med fisken sin. Folk på Helgeland og i Meløy påpeker at de er problem å komme seg ut på riksveinettet.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Det var i 2010 at fylkeskommunene overtok en rekke veier fra staten. I fjor avdekket NRK at fylkeskommunene bruker mye mindre penger på å vedlikeholde sine fylkesveier, enn det staten gjør på sine riksveier.

Mens alle riksveiene har asfalt, har Nord-Norge fortsatt 45 mil med gruslagte fylkesveier. Det er en strekning som nesten tilsvarer veistrekningen fra Oslo til Bergen.

På landsbasis brukes 550.000 kroner per kilometer på statlig eide riksveier, mens det brukes 164.000 kroner per kilometer på fylkesveiene, viste tall fra Statens vegvesen i 2016.

– Mange fylkesveier er ikke kjørbare. Jeg har reist mye det siste året og møtt folk og næringsliv. Vi får klar beskjed om å gjøre noe med fylkesveiene. På riksveisiden har vi dokumentert at Frp evner å bygge vei. Derfor bør staten overta, mener Freiberg.

– Bommer fullstendig

Kjell-Idar Juvik (Ap)

Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap) i Nordland slår tilbake mot kritikken fra Frp.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap) i Nordland mener partiet bommer totalt i kritikken.

– Ønsker man å gjøre noe med fylkesveiene, må det bevilges mer penger. I vårt alternative budsjett har Arbeiderpartiet hvert år lagt inn mer penger til fylkeskommunen enn det regjeringen har gjort, i 2017 en milliard mer. Regjeringen svarte med å kutte i bevilgningene til Nordland, sier han til NRK.

Juvik er imidlertid enig med Freiberg om at etterslepet på veivedlikeholdet i Nordland er et for stort problem.

– Blir ikke mer penger av å flytte eierskapet

Tidligere har Statens vegvesen regnet ut at det vil koste 55 milliarder å ruste opp fylkesveiene i Norge. Etterslepet i Nordland er på nærmere 8 milliarder kroner.

– Dette er spesielt alvorlig for Nordland, som har mange fylkesveier. Men fylket gjør det de kan. Man har brukt mer penger på veiene enn det rammene skulle tilsi og tatt opp lån, sier Juvik.

Juvik spør seg hvordan Freiberg har tenkt at veiene automatisk skal bli bedre dersom de flyttes til staten igjen.

– Det blir ikke mer penger av å flytte veiene tilbake til staten, da er det noen andre som skal miste bevilgninger, sier Juvik.