Hopp til innhold

– Det er et kamikazeprosjekt

Leger ved Narvik sykehus går kraftig ut mot ledelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge og mener sykehuset bygges ned. – Vi oppfatter Narvik sykehus som et stebarn man ikke har store planer for.

Leger ved Narvik sykehus går kraftig ut mot ledelsen i UNN og mener sykehuset nedbygges. UNN ber de ansatte være tålmodig.

Stadige nedleggelser av tilbud gjør at leger ved Narvik sykehus nå roper varsko. De mener en nedbygging i Narvik vil gå ut over pasientene.

Jon Harr

Seksjonsoverlege Jon Harr ved Narvik sykehus mener sykehuset nedprioriteres.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Jan Ole Frantzen

Seksjonsoverlege Jon Ole Frantzen ved Narvik sykehus

Foto: Kjell Mikalsen / NRK
– Alle vesentlige deler av sykehuset vårt er borte, sier seksjonsoverlege Jon Harr ved Narvik sykehus til NRK.no.

Flere akuttilbud har blitt fjernet fra sykehuset de siste årene. Ortopedivakten er nedlagt, intensivavdelingen er bygget ned samtidig som antallet sengeplasser og operasjonskapasitet er betydelig redusert.

– Et stebarn

Flere overleger ved sykehuset advarer om at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), som Narvik sykehus er en del av, ikke gjør nok for å opprettholde et godt sykehustilbud for folk i byen og kommunene rundt.

– Vi oppfatter Narvik sykehus som stebarnet i UNN. Et stebarn man ikke har store planer for, mener Jan Ole Frantzen som jobber som seksjonsoverlege ved sykehuset.

De to overlegene mener en nedbygging i Narvik vil gå ut over pasientene.

– De vil få lange transportveier for relativt ukompliserte medisinske tilstander. De vil sendes i ambulansefly til Tromsø og med ambulanse til Harstad for ting som kunne vært gjort i Narvik, sier Harr.

Maner til tålmodighet

Styreleder Jorhill Andreassen i UNN avviser kritikken fra legene og sier UNN i tiden framover skal vurdere hva sykehusene skal inneholde.

– De regner med å ha gått gjennom alle klinikkene i løpet av året slik at man tidlig neste år kan diskutere på hva som skal være hvor og i hvilket omfang, sier Andreassen til NRK.

Hun maner til tålmodighet og benekter at sykehuset i Narvik nedprioritertes.

– Jeg håper inderlig at man har tålmodighet til å se hva dette blir før man går ut og sier at sykehuset bygges ned, for det er på ingen måte styrets hensikt.

(artikkelen fortsetter under)

Jorhill Andreassen

Styreleder Jorhill Andreassen i UNN avviser at Narvik sykehus nedbygges og ber om tålmodighet.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Blir ikke med videre

Helseminister Jonas Gahr Støre senket nylig kravet til egenkapital på nye sykehusprosjekter og mange i Narvik håpet dermed at byggingen av et nytt sykehus i Narvik kunne starte allerede i 2016.

Men sist torsdag skrev Fremover at Helse Nord-styret vedtok å utsette byggingen. I utgangspunktet skulle spaden sette i jorden i 2018, men det nye vedtaket utsetter byggestart til 2019.

Innen den tid kan Jon Harr ha forlatt sykehuset.

– Vi ønsker å lage et mønsterbruk av Narvik sykehus og det har med spenstige ord blitt sagt at vi skal bli et pilotprosjekt. Ingen av beslutningene som er tatt de senere år minner om et pilotprosjekt. Man kan heller kalle det en kamikazepilot og det blir uten meg som styrmann, sier Harr.

Narvik sykehus

Helse Nord-styret vedtok nylig å utsette byggingen av nytt sykehus i Narvik. I utgangspunktet skulle spaden sette i jorden i 2018, men det nye vedtaket utsetter byggestart til 2019.

Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN