Narvik krever nytt sykehus nå

Narvik-ordføreren er i harnisk over at bygging av nytt sykehus kan bli utsatt med flere år. Nå skal ordførerne i Ofoten i møte med Helse Nord.

Video Sykehus kan bli utsatt

NARVIK KREVER NYTT SYKEHUS: I Narvik vil folk ikke godta en ny utsettelse. - Jeg blir både sint og skuffet dersom Narvik-prosjektet skyves ut i tid, sier ordfører Karen Margrethe Kuvaas.

Ordfører Karen Margrete Kuvaas vil vite når spaden kan settes i jorda for nytt sykehus i Narvik. Hun er lei av alle utsettelsene. Nå skal ordførerne i Ofoten i møte med Helse Nord.

Krever klare svar

Karen Margrethe Kuvaas

Ordfører Karen Margrethe Kuvaas i Narvik.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Ordførerne i Ofoten skal møte Helse Nord for å kjempe for det nye sykehuset i Narvik. Bygginga står i fare for å bli utsatt med flere år for andre gang. Ordføreren i Narvik er oppgitt over prioriteringa til Helse Nord.

– Det fremste argumentet for nytt sykehus er at dagens bygning ikke holder mål verken når det gjelder branntekniske krav eller alle andre krav til et moderne sykehus, sier Karen Margrethe Kuvaas.

Kappløp mellom to byer

Kappløpet om nytt sykehus er i gang, og nå står det altså mellom Kirkenes og Narvik. I malmbyen er sykehuset preget av sterkt forfall. Og byggestarten på et nytt sykehus var forventa i 2012. Men Helse Nord har også et sykehusprosjekt i Kirkenes.

– For å få likviditeten til å gå i hop kan vi bli nødt til å sette dem etter hverandre, sier direktør for forretningsutvikling i Helse Nord, Tor Arne Haug.

Blir både sint og skuffet

Men Narvik-ordføreren er ikke nådig i sine krav til Helse Nord.

– Vi vil ikke ha noen ny utsettelse. På vegne av hele befolkninga vil jeg bli både sint og skuffet dersom det likevel skjer, sier Kuvaas.

Narvik eller Kirkenes først

Tor Arne Haug, direktør forretningsutvikling Helse Nord

Tor Arne Haug, dir. forretningsutvikling Helse Nord.

Foto: Ola Helness / NRK

Helse Nord har fortsatt ikke tatt stilling til om nytt sykehus skal bygges først i Narvik eller i Kirkenes. Det skal de etter planen gjøre på styremøte i februar.

– På styremøtet i februar skal vi si noe om prioritering mellom de to sykehusene, hvilket sykehus som skal bygges først dersom begge ikke kan bygges samtidig, sier Tor Arne Haug.

Dermed står bygginga i Narvik i fare for å bli utsatt med flere år for andre gang.

Ja takk, begge deler

Helse Nord har en investeringsplan som rulleres en gang i året. Den skal rulleres i juni. I investeringsplanen fra 2014 til 2018 ligger ikke Narvik og Kirkenes inne per i dag. Det gjør derimot Bodø og Stokmarknes, i tillegg til A-fløya og pasienthotellet i Tromsø.

Nedslitt sykehus i Narvik

Nedslitt sykehus i Narvik.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Direktøren understreker at både Narvik og Kirkenes skal få nytt sykehus. Det som er usikkert er når det kan bygges, og i hva slags rekkefølge.

– Til tross for et overskudd på mer enn 300 millioner for Helse Nord i 2010 er vi usikker på den totale økonomiske bæreevnen. Dermed kan vi foreløpig ikke si noe om når spaden kan settes i jorda. Men på styremøtet i juni, når investeringsplanen skal rulleres, vil vi kanskje få en pekepinn på tidsplanen for de to prosjektene, sier Haug.

Fra vondt til verre

Men Narvik-ordføreren er redd for at byggeutsettelse skal gjøre at situasjonen skal gå fra vondt til verre.

– En utsettelse vil ha som konsekvens at man må investere i bygget slik det står i dag. Og da vil vi havne i en negativ spiral fordi det vil gå enda lengre tid før vi får et nybygg.