NRK Meny
Normal

Frykter at de får en ny stinkende nabo

Til tross for høylytte protester fra politikerne og naboer har Fylkesmannen gitt klarsignal til ny drift ved komposteringsanlegget i Holandsvika. – Vi ønsker ikke nok en katastrofal sak i dette området, sier ordføreren.

Avfallshaugen ved Helgeland Bioenergi

Komposteringsanlegget ble i fjor stengt på grunn av store luktproblemer for naboene. Nå står en ny bedrift klar til å overta drifta ved Holandsvika i Vefsn.

Foto: Tom Roger Reinfjell

Det omstridte komposteringsanlegget i Holandsvika i Vefsn kommune i Nordland ble stengt etter en befaring av fylkesmannen i fjor. Det skjedde etter langvarige luktproblemer for naboene.

Underveis viste det seg at de daværende eierne hadde brutt flere av vilkårene i tillatelsen. Blant annet ble 1200 tonn slakteavfall liggende ute på området, noe som gjorde livet surt for beboerne i området.

Jann-Arne Løvdahl

Ordfører i Vefsn, Jann-Arne Løvdahl (Ap), mener det virker som et hastevedtak.

Foto: Frank Nygård

Nå er nye eiere på plass, og rett før helga ga Fylkesmannen i Nordland klarsignal for oppstart av ny produksjon på området.

Det skjer til tross for omfattende mostand både blant politikerne og beboerne.

– Et enstemmig kommunestyre har bedt Fylkesmannen om ikke å gi ny konsesjon, fordi vi er særdeles skeptisk til at det skal være mulig å drive denne type virksomhet midt i et boligfelt, sier ordfører Jann-Arne Løvdahl til NRK.

– Sannsynligheten for luktproblemer og ubehag for beboerne er rett og slett for stor. Men vi må bare registrere at Fylkesmannen ikke har tatt hensyn til det, fortsetter han.

Frykter det vil bli ubeboelig

Ifølge Helgelendingen planlegger selskapet som har overtatt tillatelsen fra det forrige selskapet å starte kompostering av fiskeavfall og matavfall.

– Det vil bli en forferdelig stank som vil ødelegge livskvaliteten vår, sier Tor Evensen til avisa. Han er leder i Nyland og omegn velforening, og varsler at de vil fortsette kampen.

Ben Holmen er nærmeste nabo til komposteringsanlegget, og er i likhet med ordføreren skuffet over klarsignalet.

– Jeg frykter det skal bli ubeboelig her. I fjor sommer var det så ille at vi ikke kunne lufte klær utendørs. Vi grillet bare én gang, og da brakk vi oss, sier Holmen til NRK.

– Slik jeg ser det hører ikke et avfallsmottak hjemme i et boligfelt. Og jeg tror jeg prater for alle her når jeg sier at jeg ikke har noe tro på dette, legger han til.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra daglig leder i selskapet som har overatt tillatelsen fredag og lørdag.

Gjennomfører flere tiltak

Tor Evensen

Leder i Nyland og omegn velforening, Tor Evensen, frykter drifta vil ødelegge livskvaliteten.

Foto: Privat

I en pressemelding understreker Fylkesmannen at de nye eierne har rettet opp i problemene som var i området, og har utbedret det som førte til store luktproblemer for naboene.

Blant annet skal all mottak av avfall foregå innendørs.

I tillegg er ventilasjonssystemet renset og gjort ferdig, og det er laget en beredskapsplan for akutte utslipp av lukt ved en svikt i driftsrutinene.

– Hvis de får til å produsere uten å lukte er det forsåvidt bra, for det skaper arbeidsplasser. Men jeg mener det er greit å ha en meget sunn skepsis til hele greia, sier nabo Ben Holmen.

– De lister jo opp en rekke tiltak som skal hindre at det lukter?

– Ja, all ære til dem hvis de får det til. Men det gjenstår å bevise.

– Ingen vil ha ny katastrofal sak

Klarsignalet fra Fylkesmannen kommer til tross for at kommunen allerede har påklaget overføringen av tillatelsen. Klagesaken ligger ennå hos Miljødirektoratet, som er klageinstans.

– Jeg synes det virker som et hastevedtak. Det hadde kanskje vært lurere å avvente behandlingen av anken vi har sendt inn før det ble gitt klarsignal, bemerker ordfører Løvdahl.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Avrenning fra avfallshaugene ved Helgeland Bioenergi

Avrenning fra avfallshaugene fra det tidligere selskapet, som ble stengt i fjor.

Foto: Tom Roger Reinfjell

Han understreker at kommunen ikke er imot næringsutvikling, men mener plasseringen for en slik type virksomhet er uheldig.

– Nå må vi bare avvente ankebehandlingen. Skulle det vise seg at den heller ikke blir tatt til følge, så får vi følge det opp så godt vi kan.

– Jeg har stor respekt og tro på at Fylkesmannen kommer til å følge opp denne bedriften ganske nøye, for jeg tenker at verken Fylkesmannen eller andre er interessert i en ny katastrofal sak i dette området, legger ordføreren til.

Skal følge situasjonen tett

Fylkesmannen understreker at de skal følge opp komposteringsanlegget i Holandsvika tett.

I begynnelsen skal komposteringsanlegget gå gjennom en kontrollert oppstartsfase for å vurdere alle sider av driften.

– Ved mislighold av tillatelsens vilkår i oppstartsfasen vil vi kunne sette strengere krav og om nødvendig stanse produksjonen, sier rådgiver for miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen, Sunniva Sivsdatter Hartmann i pressemeldinga.

– Hvis Miljødirektoratet gir Vefsn kommune medhold i klagen vil dette kunne få konsekvenser for eventuelt igangsatt drift, legger hun til.