– Ingen nye arbeidsplasser i fiskerinæringen de neste 20 årene

Oljetilhengerne og oljemotstanderne krangler om hvem som er naive etter at forskerne i dag legger frem rapporten om fiskerienes fremtid i Nord-Norge.

Lofotfiske ved Røst

Det ventes ingen vekst i sysselsettingen innen fiskeriene fram mot 2030. Det viser en ny rapport regjeringen presenterer i dag.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

I dag legger Sintef, Norut og Havforskningsinstituttet frem rapporten som er en del av regjeringens kunnskapsinnhenting.

I rapporten, som NRK kjenner innholdet i, anslår forskerne at antallet ansatte i de marine næringene fram mot 2030 vil holde seg stabilt om ting fortsetter slik de gjør i dag.

Samlet sysselsettingseffekt i 2030 av alternativet "Dagens nivå fortsetter" er tilnærmet null sammenlignet med dagens nivå på 13 600 ansatte, mens den er estimert til en økning på 17 % fra dagens nivå fram til 2050.

Men de anslår samtidig at dersom det gjøres investeringer og alt legges til rette kan det skapes opp mot 10.000 nye jobber i de marine næringene de neste 20 årene.

Behov for nye arbeidsplasser

Ordfører Jonny Finstad (H) i Vestvågøy kommune i Lofoten mener rapporten viser behov for helt nye arbeidsplasser innen andre næringer enn fiske. Og han mener olje er fremtiden.

– Med den fraflyttingen vi har sett de siste årene, trenger vi et bredere næringsgrunnlag enn kun fiskeri. Oljesektoren er den næringen som vokser mest og har mest vekstkraft i seg, sier Finstad til NRK.no.

Jonny Finstad

Ordfører Jonny Finstad i Vestvågøy kommune mener man må satse på olje.

Forskerne som har utarbeidet rapporten forklarer den manglende veksten i antallet ansatte i fiskerinæringen med lavere behov som følge av økning i produksjon og omsetning.

Det skyldes at det ventes større strukturering og effektivisering i de marine næringene i fremtiden.

Finstad, som er tredjekandidat på Høyres stortingsliste i Nordland, mener oljemotstanderne er naive når de tror fiskeriene ene og alene er løsningen.

– Det er naivt å tro at fiskerinæringen på bakgrunn av disse tallene kan berge oss i framtiden, slik den har gjort i fortiden.

Finnes muligheter

Godt vær for tørrfisken. Fra Ballstad

Rapporten sier at større strukturering og effektivisering i de marine næringene i fremtiden vil bidra til at antallet ansatte i fiskerinæringen vil holde seg stabilt. Men rapporten viser også at det er muligheter om man tenker stort.

Foto: John I Berg

Men rapporten viser også at det er muligheter om man tenker stort. Det er derimot usikre anslag ifølge forskere bak rapporten.

– Dersom alt legges til rette for fiskerinæringen, kan det skapes opp mot 10.000 nye jobber i de marine næringene de neste 20 årene, heter det i rapporten.

Alternativet "Alt legges til rette" vil gi en vekst i sysselsettingen til om lag 23.000 ansatte i 2030 og om lag 52.000 ansatte i 2050. For 2030 innebærer dette en økning på 9 500 ansatte sammenlignet med dagens nivå.

– Oljetilhengerne er naive

I miljøvernorganisasjonen Bellona er de av en helt annen oppfatning enn Finstad etter å ha skumlest rapporten. De har ventet lenge på å få disse tallene på bordet.

– Det er absolutt positiv lesning når det gjelder den maritime næringen i regionen. Vi har fått utbedret opp og i mente ringvirkninger av oljevirksomheten, men har ikke hatt noe å sammenligne med, sier rådgiver Sigurd Enge.

Sigurd Enge

Sigurd Enge i Bellona.

Foto: Bellona

Han mener det faktum at næringen vil holde stand selv uten nye investeringer, viser hvor bærekraftig Nord-Norge er uten oljen.

– Hvis det settes i verk tiltak viser rapporten at arbeidsplassene i marine næringer vil dobles. Dette viser at investeringer i landbasert- og fiskerinæringer gir mye flere arbeidsplasser per investerte krone enn oljeindustrien, sier Enge.

– De som er naive er de som tror vi kan drive med gass og oljevirksomhet uten å risikere alle arbeidsplassene vi har der i dag, fortsetter han.

– Oljen er lettvint

Enge forstår at Finstad og de andre politikerne i regionen er fristet av oljen. Det er det lettvinte alternativet, mener han.

– Da kan de lene seg tilbake og leve av skatteinntektene fra oljenæringen. Men hvis man skal skape en fornybar fremtid krever det arbeid fra politikerne. En bærekraftig fremtid har mye større utfordringer, men vil gi inntekter til lokalsamfunnene som varer mye lenger enn det oljen kan tilby.

Selv om ordfører Finstad mener oljesektoren er fremtiden, erkjenner han at det finnes vekstmuligheter innen fiskerinæringen.

– Det er klart at potensialet utnyttes i altfor liten grad. Det er mye å hente på markedsføring og produktutvikling, men alt må henge sammen med fiskeripolitikken, forklarer Finstad.