Fortsatt 300 millioner i underskudd

Helse Nord får ingen hjelp fra regjeringen for å takle underskuddet på om lag 300 millioner kroner.

Helse Nord får økte overføringer til blant annet pensjon, men styreleder Bjørn Kaldhol mener dette ikke løser de økonomiske utfordringene i Helse Nord.

Det spøker også for utbyggingen av Nordlandssykehuset. Den blir ikke nevnt med et ord i statsbudsjettet og Helse Nord vil nå vurdere prosjektet på nytt.