Hopp til innhold

Første steg mot 100 nye jobber

Meløy kommune kan i dag ta første steg mot målet om 100 nye arbeidsplasser før jul etter nedleggingen av RECs solcelle-fabrikker.

Tocircle

Innovasjon Norge har i dag innvilget 4,2 millioner kroner i tilskudd til bedriften To Circle Industries. Bedriften skal etableres i Glomfjord, og blir den første store investeringen i Meløy etter at REC trakk seg ut.

I dag har Innovasjon Norge innvilget i dag 4,2 millioner kroner i tilskudd til bedriften Tocircle Industries AS. Pengene skal brukes til etablering av selskapets hovedvirksomhet i Glomfjord. Tilskuddet dekker også pilotprosjekt for uttesting av ny miljøteknologi.

Trenger ingeniører

Selskapet er allerede i gang med ansettelsesprosess. Tocircle er i dag hovedsakelig et Oslobasert selskap, men vil bruke kompetent arbeidskraft i Glomfjord når de nå skal videreutvikle produkter og starte opp produksjon.

Selskapet sier det har behov for ingeniører og teknikere.

– Vi har behov for ingeniører og teknikere, og slik kompetanse er det fortsatt godt med i Glomfjord og områdene rundt. Vi tror en etablering i Glomfjord gir oss mulighet for raskere vekst enn ved etablering et annet sted. Det er imidlertid viktig for oss å komme fort i gang, før kompetente folk flytter fra området. Vi går i gang umiddelbart, sier daglig leder i Tocircle Ellef Kure til NRK.no.

Selskapet fokuserer på energigjenvinning og –produksjon gjennom økt effektivitet i pumper og kompressorer. Teknologien vil kunne gi miljøgevinster i ulike bransjer som energiproduksjon, olje- og gass, avsaltingsanlegg, maritim industri og transport.

Innovasjon Norge og Meløy kommune samarbeider

Det er risiko knyttet til gjennomføringen av prosjektet.

– Selskapet får tilskudd etter at Innovasjon Norge har gjennomført en grundig faglig vurdering av prosjektet, sier Roger Hatling, ansvarlig for Miljøteknologiordningen ved Innovasjon Norge Nordland.

2,6 millioner kroner av tilskuddet skal brukes på et pilotprosjekt. Selskapets patenterte teknologi utnytter spillvarme fra industrien til å lage strøm. Teknologien kan brukes der man har spillvarme i form av damp eller væske.

– Gjennom pilotprosjektet skal ny teknologi testes ut. Prosjektet har internasjonalt potensial, forteller Hatling.

Olje- og gassindustrien

– Innovasjon Norges Miljøteknologiordning er ment for nettopp slike prosjekter, og vi håper etableringen i Glomfjord er den første i rekken av spennende prosjekter fremover, sier han.

Tocircle fremhever det gode samarbeidet med Meløy kommune, og viser til at selskapet har fått både tilskudd og lån fra kommunen. Disse midlene skal brukes på et annet prosjekt, der selskapet utvikler teknologi for bruk i olje- og gassindustrien. Tocircle har en målsetning om å ha 50 ansatte i Glomfjord om få år.

– Vi blir det første selskapet som etablerer oss i Glomfjord etter at REC Wafer Norway AS gikk konkurs, og er allerede i gang med ansettelsesprosesser, sier Ellef Kure, daglig leder i Tocircle.