NRK Meny
Normal

MS-syke får ikke de mest effektive medisinene

Nordlendinger som lider av multippel sklerose (MS) får i langt mindre grad enn ellers i landet tilgang til de mest virkningsfulle medisinene.

Nordlandssykehuset, Bodø

En ny undersøkelse viser at MS-syke i Nordland ikke får de mest virkningsfulle medisinene.

Foto: Eva Berget / NRK

Det viser en fersk undersøkelse fra Link Medical Research.

Leder i MS-foreninga i Nordland, Wenche Nodland, synes det er ille at ikke alle får samme tilbud.

– Det synes jeg er veldig trasig. Man føler seg litt rystet og forstår ikke hva som er årsaken til det.

Får ikke de mest effektive medisinene

Det er de mer effektive, men også dyrere MS-medisinene i annenlinjebehandlingen som brukes mindre i Nordland. Mens Telemark i den ene enden ligger 87 prosent over landsgjennomsnittet i bruk, ligger Nordland 48 prosent under.

Nesten halvparten av de 8000 MS-pasientene her i landet bruker medisin, og for de er det viktig å få den beste medisinen, sier Nodland.

– De får en langt bedre hverdag, i og med at man vet at annenlinjebehandlingen gir helt opp til 50–70 prosent bedring i symptomene.

Overrasket

Rolf Salvesen

Avdelingsoverlege ved nevrologisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø, Rolf Salvesen.

Foto: Wigdis Korsvik / Helse Nord

Avdelingsoverlege ved nevrologisk avdeling i Bodø, Rolf Salvesen, er overrasket over at Nordland kommer så dårlig ut i MS-undersøkelsen. Derfor kan han heller ikke forklare hvorfor det er sånn:

– Vi på vår avdeling var ikke kjent med at vi ga spesielt lite annenlinjebehandling. Det ble gitt ut nasjonale retningslinjer for behandling av MS fra Helsedirektoratet i november 2011 og vi mener og tror vi følger disse retningslinjene.

Ifølge Salvesen har annenlinjebehandling både fordeler og ulemper.

– Annenlinje er mer effektivt enn førstelinje, men har en del farlige bivirkninger som ikke førstelinje har. I tillegg er annenlinje noe dyrere.

Ved Nordlandssykehuset vurderer de effekten medisinene kan ha på en pasient når de bestemmer hvilken medisin som er den rette.

– Vi har effekt og risiko i fokus når vi tar stilling til om en pasient skal ha første- aller annenlinjebehandling. Vi ser kontinuerlig på hvem som skal ha hvilken behandling, avslutter Salvesen.