Hopp til innhold

UiT-rektor om Nesna: – Fikk beskjed om å holde oss unna Helgeland

Rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø sier hun fikk en muntlig beskjed fra Kunnskapsdepartementet om å ikke engasjere seg mot Helgeland. – Jeg ble litt overrasket, det kan jeg si.

Anne Husebekk

Rektor Anne Husebekk forteller at hun fikk en muntlig beskjed fra Kunnskapsdepartementet om å holde seg unna Helgeland. – Jeg ble litt overrasket, det kan jeg si. Det var uventet, sier Husebekk til NRK.

Foto: Petter Strøm / NRK

26. juni ble det bråk på Helgeland, da det ble kjent at styret ved Nord universitet vedtok å avvikle studiestedet på Nesna.

Men på Nesna har de ikke gitt opp. I august ble rektor Husebekk invitert til Nesna av regionrådene og flere ordførere på Helgeland for å se om UiT kunne tilby etter- og videreutdanning. Men så ble det stille, skriver Forskerforum.no.

– Departementet har bedt UiT om ikke å engasjere seg mot Helgeland ut over de studietilbudene vi allerede har i Mo i Rana. Jeg vil ikke kalle det en instruks, men en sterk anmodning, sier Anne Husebekk til nettstedet.

Husebekk understreker overfor NRK har departementet likte dårlig at møtet på Helgeland fant sted.

– Det ble ikke sett på med blide øyne av departementet. Heller ikke ledelsen ved Nord likte at vi var i samtaler med ordførerne på Helgeland.

Fikk muntlig beskjed

Beskjeden om å holde seg unna Nesna fikk Husebekk muntlig fra departementet i et møte hvor representanter fra Nord universitet også var til stede.

– Hvordan reagerte du på den beskjeden?

– Jeg ble litt overrasket, det kan jeg si. Det var uventet, svarer Husebekk til NRK.

– Beskjeden strider imot oppdraget vi fikk i 1968 om at vi skal være et universitet for hele landsdelen.

Etter møtet i august har altså ikke UiT jobbet noe mer opp mot Helgeland, sier rektoren, som forklarer at årsaken er anmodningen fra departementet.

– Jeg må avvente ny beskjed, før vi gjør nye forsøk på å etablere noe som helst på Helgeland utenom Mo i Rana.

Til Forskerforum sier Husebekk at hun oppfatter dette som en inngripen i universitets autonomi.

– Henger ikke på greip

Mona Fagerås (SV) Fylkesråd for næring i Nordland

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) er svært overrasket over informasjonen fra rektor Anne Husebekk ved UiT.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Informasjonen fra rektor Husebekk får stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) til å steile.

– Dette henger ikke på greip i det hele tatt. Jeg blir helt lamslått.

– Da SV foreslo på Stortinget å stoppe den foreslåtte endringen av studiestrukturen ved Nord universitet, så fikk vi beskjed om at vi ikke kan gripe inn i styrenes autonomi. Men det gjør altså kunnskapsdepartementet når UiT involverer seg på Nesna, da er det altså helt greit å gripe inn i studiestedsstrukturen, sier hun til NRK.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) har tidligere understreket at hun hverken kan eller vil gripe inn for å omgjøre styret ved Nord sitt vedtak om å legge ned Nesna.

Hanne Solheim Hansen på Nesna

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord fikk alt annen enn en varm velkomst da hun åpnet studieåret på Nesna.

Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Har bedt om et møte

Rektor Husebekk understreker at UiT ikke ville forstyrre prosessen som ledet opp til at styret ved Nord valgte å legge ned Nesna. Hun takket derfor ikke ja til møtet på Helgeland før etter at avgjørelse var fattet.

Hun understreker også at det aldri har vært aktuelt for UiT å overta noen av Nords tilbud på Helgeland, og at UiT og Nord har en avtale om å ikke opprette konkurrerende tilbud.

– Ettersom vi er på Mo allerede, kunne vi tenke oss å tilby etter- og videreutdanning også på Nesna. Men det er ikke snakk om å reetablere en lærerutdanning.

For å avklare situasjonen har UiT-rektoren bedt om et møte med departementet 29. oktober.

Husebekk tror hun og departementet vil bli enige etter dette.

– Jeg tipper at departementet også har en ide om at alle steder i Norge skal være forsynt med høyere utdanning. Jeg tror ikke departementet vil motsette seg ønsket fra UiT om å tilby etter- og videreutdanning på søndre Helgeland.

Husebekk understreker at UiT har en forpliktelse for å sikre at også Nord-Norge skal ha et tilfredsstillende tilbud overalt for etter- og videreutdanning.

Avviser inngripen

Iselin Nybø på Nesna

– Vi har ikke bedt UiT om å la være å vurdere nye undervisningstilbud på Helgeland. Hvis UiT har et ønske om å ta over dagens virksomhet og eiendomsmasse på Nesna, så er jeg åpen for dialog rundt det, sier statsråd Iselin Nybø.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Statsråd Iselin Nybø (V) for forsknings- og høyere utdanning avviser at Kunnskapsdepartementet har bedt UiT om å holde seg unna Helgeland.

– Hvis UiT har et ønske om å ta over dagens virksomhet og eiendomsmasse på Nesna, så er jeg åpen for dialog rundt det. I den situasjonen som var etter at styret ved Nord universitet bestemte å legge ned Nesna, ba vi UiT om å ikke tilspisse situasjonen ytterligere, men heller gå i dialog med Nord universitet.

– Husebekk oppfatter beskjeden fra departementet som en inngripen i universitetets autonomi, hva svarer dere til det?

– Jeg vil understreke at Kunnskapsdepartementet ikke har instruert styret ved UiT. Vi har sterkt anmodet om å ikke tilspisse situasjonen ytterligere mens diskusjonen om studiestedsstruktur ved Nord universitet pågikk for fullt, men heller gå i dialog, sier Nybø.

Mona Fagerås vil nå ta opp saken med statsråden i Stortinget.

Det hele er svært merkelig, og jeg kommer til å forfølge denne saken videre og stille spørsmål til statsråden om dette i Stortinget.

12. november skal SVs forslag om å stoppe nedleggelsen av Nesna opp i Stortinget. Mona Fagerås håper på støtte, men tror flertallet vil stemme ned forslaget.