Hopp til innhold

Ny forskning: Fant at fiskeinnvoller hjelper mot depresjon

Hvert år står fiskeriene igjen med én million tonn fiskeavskjær. Nå mener forskere det kan hjelpe mot depresjon og angst.

Fiskeavskjær

FISKESLO BLIR KOSTTILSKUDD: Fiskeavskjær skal bli brukt i kosttilskudd for å bedre mental helse.

Foto: Frank Gregersen / Nofima

Norske lakseslakterier sørger årlig for én million tonn rester og avskjær, ifølge tall fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Matforskningsinstituttet Nofima har analysert hvilke næringsstoffer og bioaktive komponenter som finnes i de ulike delene av fisken.

Nå har forskerne funnet ut at fiskeavskjær og innvoller inneholder mye mer vitaminer og mineraler enn for eksempel fileten av laksen, som for det meste består av proteiner.

– Da kom ideen om at vi kan bruke de ulike delene til ulike kosttilskudd. Det mineralrike fiskeavskjæret kan brukes i kosttilskudd som skal å bedre den mentale helsen til mennesker.

Katerina Kousoulaki

Seniorforsker Katerina Kousoulaki fra Nofima.

Foto: Nofima

Det sier seniorforsker Katerina Kousoulaki, som har vært koordinator for EU-prosjekt som ble ledet av forskere fra matforskningsinstituttet Nofima.

– Vi har jobbet veldig hardt for å finne ut hvilke næringsstoffer og bioaktive komponenter som finnes i de ulike delene av fisken.

Blant annet er filetene høyere på proteiner, mens avskjæret inneholder flere mineraler.

– Da kom ideen om at vi kan bruke de ulike delene til ulike kosttilskudd. En av disse var for mental helse.

fiskeavskjær, fiskeslo

Det er en kombinasjon av det fiskebaserte kosttilskuddet og omega 3 som fører til en bedring av mental helse.

Foto: Lars-Åke Andersen / Nofima

Mental helse kan knyttes til en kronisk betennelse i kroppen, ifølge seniorforskeren.

Ved kronisk betennelse produseres det cytokiner og inflammatoriske faktorer som sirkulerer med blodet og påvirker humøret og kognitive funksjoner til mennesker.

Fiskeavskjær kan hjelpe mot dette.

Kosttilskuddet lages av reststoff fra makrell, laks og kolmule. I tillegg tilsettes vitamin C. Personene i studien tok også Omega 3 sammen med kosttilskuddet.

Det er nettopp denne kombinasjonen som bidrar til å bedre den mentale helsen:

Stoffene påvirker blant annet serotoninet og dopaminet i kroppen. Serotonin og dopamin er med på å påvirke humør.

Sammen med partnere ved et forskningsinstitutt i Hellas ble studien utført på pasienter med en grad av depresjon eller angst.

Resultatene viste en nedgang i psykiske plager hos de som ble gitt kosttilskuddet som inneholdt fiskeavskjær.

Les mer om hvordan studien ble gjennomført:

Vil utnytte hele fisken

Ikke bare kan befolkningens mentale helse bedres av fiskeinnvoller.

Det kan også være verdiskapende, bærekraftig og gi mange nye arbeidsplasser, ifølge forretningsutvikler i Pelagia, Andreas Nordgreen.

Forretningsutvikler i Pelagia, Andreas Nordgreen

Andreas Nordgreen er forretningsutvikler i Pelagia. Selskapet har omtrent 12 fabrikker langs norskekysten, mens administrasjonen sitter i Bergen.

Foto: Privat

Pelagia er en av de som kan stå for produksjonen av kosttilskuddet og ser flere positive effekter.

– Når vi fileterer fisk i Norge sitter vi igjen med 50 prosent avskjær. Derfor er det viktig for oss å også bruke restråstoffene.

I dag blir de for det meste brukt til fiskemel og fiskeolje som går til blant annet laksefôr.

Pelagia har flere fabrikker, bade i – og utenfor Norge. En av disse ligger på Måløy i Nordland.

Her skal de utnytte fisken og lage fiskeolje og fiskemel som kan gå direkte til humant bruk.

Les også: Mathilde (24) droppa økonomistudiene og ble fisker i stedet

Mathilde Rochmann (22) elsker jobben som fisker og sier hun behandles likt som alle andre, til tross for at hun er dame i et mannsdominert yrke.
Mathilde Rochmann (22) elsker jobben som fisker og sier hun behandles likt som alle andre, til tross for at hun er dame i et mannsdominert yrke.

– Da vil man på sikt bruke 100 prosent av fisken til mennesker.

– Vi har et ansvar for å ta mest mulig vare på å ta benytte, foredle og få mest mulig verdi ut av det vi tar opp fra havet.

Det er mangel på protein til mennesker, så jo mer av fisken vi får over til direkte humant konsum, jo høyere verdi og mer bærekraftig er det, legger han til.

Den største utfordringen ligge ifølge Nordgreen i det å skape et produkt som smaker minst mulig av fiskeslo.

– Alle vet at det er sunt og bra å spise men kundene ønsker et produkt som ikke smaker fisk. Og det er vanskelig å få til.

LES OGSÅ:

Les også: Michelin-kokk: – Mye bedre enn vanlig torsk

Isgalt er en torskefisk som lever langs havbunnen. Kjøttet er fastere enn vanlig kysttorsk.
Isgalt er en torskefisk som lever langs havbunnen. Kjøttet er fastere enn vanlig kysttorsk.

Les også: Fôret laks med kortreist gran: – Bedre helse og mer robust

Laksefor av granskog-stills
Laksefor av granskog-stills