Foreslår å legge ned FOH dersom ikke budsjettet økes

Dersom ikke regjeringen øker forsvarsbudsjettet, må Norge overlate invasjonsforsvaret til NATO. Det kan bety nedlegging av Forsvarets Operative Hovedkvarter på Reitan, skriver journalist og forsvarskommentator Kjetil Stormark.

FOHK, Reitan

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ligger på Reitan utenfor Bodø. Det meste av det moderne hovedkvarteret ligger i fjellanlegget som ble bygd på 1960-tallet og senere utvidet.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Notatet som nettstedet AldriMer.no omtaler i dag omtaler er unntatt offentlighet og beskriver hva den norske forsvarsledelsen mener kan bli den dramatiske konsekvensen dersom regjeringens opprinnelige finansieringsplan for Forsvaret blir gjennomført.

Ett av forslagene i notatet, som er datert 10. juni i år, er at dersom ikke budsjettet økes med minimum 0,5 prosent, må Norge overlate jobben med å forsvare Norge mot en militær invasjon til NATO. Det kan bety en nedlegging av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan utenfor Bodø. Dette alternativet vil medføre at antall norske offiserer i NATO-systemet må økes betydelig, ifølge nettstedet AldriMer.no.

Vurderingene er hentet fra notatet «Ressurstilpasset forsvarsstruktur», som ble behandlet på forsvarssjefens ledergruppemøte 22. og 23. juni i år. Forsvaret har ikke kommentert lekkasjene fra nettstedet.

(artikkelen fortsetter under)

Bodø ny Nato-hovedstad i nord?

– Nato må uansett holde sin tilstedeværelse konstant i nord, uttalte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg da han besøkte Bodø i juni. Her sammen med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Vil heise Nato-flagg i Bodø

Forslaget er stikk i strid med anbefalingene fra regjeringens uavhengige ekspertgruppe, som i april la fram sitt råd for hvordan Forsvaret bør organiseres i framtida. Et helt kapittel er viet behovet for å knytte Norge og Nato tettere sammen. Gruppen anbefaler blant annet at å etablere en felles kommunikasjonslinje mellom Reitan og Nato, og ha et synlig Nato-flagg for å vise dette.

Da Nato-sjef Jens Stoltenberg besøkte i Bodø på sitt første offiselle besøk i Norge som Natos generalsekretær tidligere i år hadde dette å si om forslaget fra ekspertgruppen.

– Det Forsvaret gjør på Reitan er allerede i dag viktig for Nato. Man kan alltids diskutere den formelle strukturen og hvordan man organiserer det. Det avgjørende er at Nato og Norge er tilstede i nord, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg til NRK i juni.

Major Linn Therece Johansen, som er pressetalsperson for forsvarssjefen, vil ikke kommentere saken før arbeidet til det fagmilitære rådet ferdigstilles i oktober.