Gravide Tone (17): – Aldri noe alternativ å ta abort

Mange tenåringsmødre faller utenfor offentlige støtteordninger når de velger å fortsette skolen. – Det blir kanskje ikke lett. Men jeg gleder meg til babyen kommer, sier gravide Tone Martinussen (17).

Video Ultralyd

Vanskelig å være ung mor og student

Andreklassingen ved Bodø videregående skole er på ultralyd for første gang, og viser stolt fram bildene av babyen som vokser i magen. I dag stråler ungjenta av babylykke. Slik var det ikke i ukene etter at hun oppdaget at hun var gravid.

– Da jeg fortalte at jeg var gravid, ble jeg bedt om å ta et voksent valg. Og det var å ta abort. Hvorfor må det være slik?, sier Tone.

I fjor fikk 1324 jenter mellom 15 og 19 år barn, viser tall fra SSB. Samtidig har gjennomsnittsalderen før førstegangsfødende i Norge økt til 28 år.

– Jeg har alltid hatt lyst til å bli ung mor, men hvor ung visste jeg ikke. Men jeg har aldri vært i tvil om valget, sier Tone.

Skoleelever får ikke støtte

I desember kommer babyen. Tone og kjæresten skal bo hos Tones mor den første tiden. Fordi Tone skal fortsette skolegangen kan hun ikke forvente økonomisk støtte fra det offentlige.

Mary Anita Kjøndahl i Amathea, veiledningstjenesten for gravide i Nordland etterlyser bedre støtteordninger for elever i videregående skole som er foreldre. Kontoret i Bodø opplever har opplevd en økning i antall henvendelser fra gravide tenåringer.

– Vi møter mange fortvilte par. Mange tenåringsforeldre sliter med å kombinere barn med skolegang. Akkurat denne gruppen burde hatt en støtteordning slik at det også var mulig for dem å fortsette skolen og være foreldre, sier Kjøndahl til NRK.no.

Kun barnetrygd

Det som er avgjørende for om unge foreldre har rett på foreldrepenger under fødselspermisjonen er tidligere inntekt. Ikke alder. Går du fortsatt på skolen kommer du dårlig ut, på grunn av liten erfaring fra arbeidslivet.

Tenåringspar som velger å få barn under videregående opplæring faller også utenfor støtteordningene gjennom Lånekassen.

– Da er det eneste barnetrygden, rett og slett, sier Kjøndahl.

Bedre støtteordninger for enslige mødre

Line Konstali

Line Konstali

Foto: Kåer Riibe Ramskjell / NRK

Ifølge NAV får tenåringspar som får barn en engangsstønad på 35.263 kroner.

– Denne støtten skal dekke den permisjonen de må ta, som er tre uker før termin og seks uker etter fødsel, sier Monica Fylling, førstekonsulent i NAV kontaktsenter.

Støtteordningene til enslige mødre er langt flere. Da kan man for eksempel søke om støtte fra NAV til overgangsstønad, støtte til utdanning og støtte til barnepass.

Møter mange fordommer

Det er ikke bare det økonomiske som er vanskelig for dem som velger å få barn i ung alder. Forfatter og journalist Line Konstali mener unge mødre ofte opplever en dobbel belastning i møte med andres reaksjoner.

– Holdningen er at dette klarer de ikke. Det blir for tøft å oppdra et barn og samtidig fullføre en utdanning. Mange har glemt at det å få barn er helt naturlig, sier Konstali.

Har støtte fra familien

Tone Martinussen

GLEDER SEG: Tone Martinussen var aldri i tvil om hun skulle beholde barnet eller ikke.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Tone er klar på hva som har vært avgjørende for hennes valg.

– Familien, kjæresten og venner har vært avgjørende. Spesielt mamma og svigerforeldrene mine. Det er det som teller, at jeg vet at man har noen rundt seg, sier Tone Martinussen.

Tone Martinussen

NYE ERFARINGER: Tone er ikke alene om å bli mor i ung alder. I 2010 var det 1324 tenåringsmødre som fødte barn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK