Her vil Helse Nord redusere fødetilbudet

Helse Nord vil omgjøre fødeavdelinga i Narvik til fødestue. Snart sendes endringsforslaget ut på høring. Også dagens tilbud i Lofoten er truet.

Video Narvik sykehus

NARVIK SYKEHUS: Fødeavdelingen i Narvik kan bli gjort om til fødestue. Det betyr at det ikke er krav om at gynekolog må være tilgjengelig ved fødestua.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Helse Nord går inn for å gjøre fødeavdelinga i Narvik om til ei fødestue. De nye kvalitetskravene til fødetilbud fører også til at den forsterkede fødestua i Lofoten ligger tynt an.

Før helga avlyste Helse Nord en pressekonferanse om fødetilbudet fordi de trenger mer tid, men etter det NRK erfarer står forslaget om å redusere i Narvik fast.

Fagfolk vil sentralisere

Det er nye kvalitetskrav fra Helsedirektoratet som gjør at det går mot en sentralisering av fødetilbudet. Det skal blant annet være fire gynekologer i vakt, et krav verken Narvik eller Harstad innfrir. Og når Narvik har omlag 100 færre fødsler i året enn Harstad, så ryker Narvik.

Jordmødrenes og gynekologenes foreninger stiller seg bak de nye kravene, og vil ha færre fødeavdelinger og fødestuer her i landet.

Jordmor Paul Larsen er ikke overrasket.

– Vi har vært under press lenge, så det var ingen bombe for å si det sånn.

– Overmodent for endring

Fagfolk mener tiden er kommet for å gjøre noe med dagens sykehusstruktur innen fødetilbud.

– Alle gode krefter, bortsett fra sykehusaksjonistene, ser at tida er overmoden for å gjøre endringer i fødetilbudet, sier leder i Norsk gynekologisk forening, Bjørn Backe til NRK.no.

Etter det Aftenposten erfarer går regjeringspartiene nå inn i diskusjoner om nedlegging av konkrete fødetilbud, med sikte på å løfte dette ut som en egen regjeringsbeslutning om kort tid.

Styremøte i april

I Nordland kan fødeavdelinga i Narvik bli omgjort til fødestue, og den forsterka fødestua i Lofoten kan bli redusert til ei jordmorstyrt fødestue. Det betyr at mange av kvinnene som i dag føder i Narvik må til Harstad eller Tromsø i framtida.

Helse Nord sender i løpet av kort tid saka ut på høring, og skal vedta eventuelle endringer på styremøte 27.april.

I Narvik er de klare til å kjempe til siste slutt.

Mener fødetilbudet raseres

Ren fødestue betyr at kun 30% av de fødende kan føde i Lofoten.

Lofotrådet har tidligere gått ut og sagt at dette er det samme som en rasering av fødetilbudet i Lofoten, og at det blir vanskelig å opprettholde en god nok kvalitetsmessig fødestue med det lille antallet fødsler som blir igjen.

– Dette vil i praksis si at fødetilbudet i Lofoten raseres bort, sier en opprørt ordfører Jonny Finstad i Vestvågøy til NRK.no.

Departementet på besøk i Lofoten

Mandag har Helse- og omsorgsdepartementet vært på besøk i Lofoten og gjennomført møter med både sykehus og politikere på rådhuset.

– Stortinget har på bakgrunn av en del uheldige hendelser i fødselsomsorgen sagt ønsket en gjennomgang av fødetilbudet. Derfor har vi vært i Lofoten for å ha dialog med både brukere og ansatte ved sykehuset og med lokale politiske myndigheter, sier Tord Dale, politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet har sagt at forsterket fødestue, slik de har på Gravdal, skal bort. Om det blir et unntak for Lofoten er usikkert.

– Vi har ikke konkludert ennå. Vi må sikre at vi ivaretar fødende og familier på en god måte, og ta hensyn til lokale forhold.

Les rapporten om framtidig fødetilbud