Hopp til innhold

Folk er positive til olje i nord

En ny meningsmåling viser at åtte av ti nordmenn mener at olje-og gassutvikling har meget stor eller ganske stor betydning for utviklinga i nord.

Lofoten i Nordland

LOFOTEN: I ei meningsmåling er 80% positive til oljeboring i nord.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

- Skaper arbeidsplasser

Undersøkelsen er gjennomført for Oljeindustriens landsforening (OLF). OLF er en interesseorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter som jobber for produksjon av olje og gass på norsk sokkel.

I undersøkelsen er det ikke spurt om holdninger til spesifikke områder, som Lofoten og Vesterålen , men kun i fohold til nord eller nord-områdene.

LES OGSÅ: Oljetilhengerne ikke skremt

Guri Ingebrigtsen er styreleder i Lofoten og Vesterålen Petro og er en av de som kjemper for at det skal åpnes for oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Hun mener området har behov for arbeidsplasser.

- Det har vært en dramatisk nedgang i befolkningstallet og arbeidsplasser i regionen. Vi må ha inn nye næringer i tillegg til fiskeri, landbruk og reiseliv, sier Ingebrigtsen til NRK.

- Hadde vi trodd at utbygging var å rasere eskisterende næring så hadde vi ikke vært for olje- og gassutvinning.

Stort engasjement

Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ble lagt fram i 2006. I denne planen ble politikerne enige om et kompromiss for oljefeltene Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Det skulle ikke utvinnes olje-og gass i disse områdene i denne stortingsperioden, men til gjengjeld skulle områdene undersøkes godt, blant anna ved hjelp av seismikkskyting. Om to år skal områdetne vurderes på nytt.

I helga ble folkeaksjonen for et petroleumsfritt Lofoten og Vesterålen oppstarta. Folkeaksjonen har allerede over 1 000 medlemmer.

- Vi mener at olje- og gassvirksomhet ikke gir utvikling. Hvis vi ser på rapportene som har kommet, blant annet en Fafo-rapport og Nupi-rapport, så sier de at dette ikke girarbeidsplassser til Lofoten og Vesterålen.

- Det som er viktig for oss er å gi de næringene vi allerede har gode vilkår, sier leder Gaute Wahl i folkeaksjonen.

Men Guri Ingebrigtsen mener at det er mulig å pålegge oljeselskapene å skape arbeidsplasser lokalt.

- Hvor mange arbeidsplasser vi kan vente oss er et politisk spørsmål. Det er fullt mulig å legge arbeidsplasser som krav i lisensavtalene selskapene får. Det er også derfor vi er for ilandføring, sier Ingebrigtsen.

meningsmåling oljeboring Lofoten og Vesterålen

NRK MÅLING: I august 2008 ble 1020 peroner over 18 år i Nordland spurt om hva de mener om oljeboring. Den viser at folk er imot oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Foto: NRK