NRK Meny
Normal

Fnyser av fylkeskommunen

Nordland Fylkeskommune har ikke grunnlag for å gå til erstatningssøksmål mot Nordtrafikk. Det sier en av selskapets advokater.

Advokat i Nordtrafikk-saken Oddmund Enoksen

Advokat i Nordtrafikk-saken Oddmund Enoksen mener Nordland Fylkeskommune er på jordet, når de går til erstatningssøksmål mot Nordtrafikk.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Nordland Fylkeskommune har ikke satt seg grundig nok inn i saka når de varsler erstatningssøksmål mot Nordtrafikk, etter dommen i går.

- Jeg kan ikke se at Nordland Fylkeskommune gjennom den dommen som foreligger nå har blitt fornærmet i det hele tatt.

Det sier en av de to advokatene til selskapet, Oddmund Enoksen.

Nordland fylkeskommune varsler nå erstatningssøksmål mot Nordtrafikk etter den knusende dommen mot selskapet i går. Alle de tiltalte ble dømt til fengselstraffer og Nordtrafikk må betale bøter på fire millioner kroner.

Enoksen mener imidlertid det ikke er grunnlag for at fylkeskommunen kan gå til ertstningssøksmål.

- De må ha misforstått. De som eventuelt kan ha et erstatningskrav vil i tilfelle være Troms Fylkeskommune, fordi det er i forhold til den ,når det gjelder buss, det blir slått fast i dommen at det har vært et bedrageri, sier Enoksen.

Har Nordland Fylkeskommune satt seg for dårlig inn i saken?

- Det tror jeg absolutt. Nordland Fylkeskommune hadde to tiltalepunkter i denne saken. Begge punktene frafalt av Økokrim i hovedforhandlingen, fordi de ikke klarte å finne bevis for at noe straffbart hadde skjedd. Så jeg tror fylkeskommunen må gå i seg selv og finne ut hva som er de faktiske forhold, sier Enoksen.