3,5 års fengsel for bedrageri

Hålogaland lagmannsrett har dømt den tidligere direktøren i transportselskapet Nordtrafikk til 3,5 års fengsel for subsidiebedrageri.

Anke Nordtrafikk

DØMT I LAGMANNSRETTEN: Den tidligere direktøren i transportselskapet Nordtrafikk er i Hålogaland lagmannsrett dømt til 3,5 års fengsel for subsidiebedrageri.

Foto: Bodil Kanebog / NRK

I tillegg ble han fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år.

Opprettholdt dommen

Lagmannsretten opprettholdt dommen for bedrageri for bussdelen, men la etter dissens til grunn et noe lavere omfang enn tingretten.

Den tidligere direktøren for transportselskapet Nordtrafikk ble dømt for subsidiebedrageri med fare for tap på nær 25 millioner kroner, mens den tidligere driftssjefen, som ble dømt i tingretten, ble frifunnet av lagmannsretten.

Millionbøter

I tillegg til fengselsstraffen for den tidligere toppsjefen, ble selskapene Nordtrafikk AS og Nordtrafikk Buss AS ilagt foretaksbøter på til sammen tre millioner kroner.

I straffeutmålingen er det lagt vekt på at "tilskuddsregimene for ferge- og bussdrift er ulike, men i begge tilfellene har selskapet gjennom bevisste og systematiske feilrapporteringer tilsneket seg offentlige midler ment for samfunnsnyttige formål, innenfor forhandlingssystemer som er basert på tillit til tilbydere av offentlig kommunikasjon".

Lagmannsretten legger videre ”vesentlig vekt på at adm. dir./konsernsjef som skulle sette den etiske standarden i selskapet, i stedet forledet og tilskyndet sine underordnede til å bedra det offentlige.

Fra før er den tidligere økonomidirektøren i selskapet dømt til ett år og ti måneders fengsel.

Her kan du lese Les hele dommen her