Flytter innsatte etter brann

Etter en natt i politiarresten i Mosjøen og Mo i Rana, blir nå de 12 innsatte i Mosjøen fengsel transportert til fengslene i Bodø og Trondheim. Det opplyser enhetsleder Mette Moe i Kriminalomsorgen i Nordland. Fredag brøt det ut brann i ei celle i fengslet. En innsatt ble kritisk skadd, og de innsatte ble raskt evakuert. Fengslet skal nå vaskes ned etter røyk- og vannskader. Det er usikkert nå det kan åpnes igjen.

Brann i celle ved Mosjøen fengsel
Foto: Jan Sivertsen