Flunkende ny kai for høy for Hurtigruta - bilene måtte stå igjen

Høydeforskjell mellom den gamle og den nye kaia i Bodø resulterte i at 7 kjøretøy og opp mot 14 personer ble stående igjen på land i dag.

Nykaia i Bodø.

Her ble 7 kjøretøy og opp mot 14 personer stående igjen grunnet problemer med å få kjøretøyene ombord i MS Vesterålen i dag.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Omtrent sju kjøretøy og 14 passasjerer ble stående igjen på kai i Bodø etter anløpet til MS Vesterålen i formiddag.

Det eneste vi kan si er at det er på grunn av lavt tidevann og ny kai. Det lot seg ikke gjøre å få inn bilene. Når tidevannet er lavt gir det noen begrensninger, sier overstyrmann på skipet, Sverre Rud.

Han forklarer at avstanden mellom bildekket og nykaia ble for stort til at de greide å få ombord bilene med heisen.

– Så vidt det er meg har vi ikke opplevd dette på den gamle kaia i Bodø, sier han.

Fartøyet holdte seg til ordinært anløp i Bodø, det er derfor ingen grunn til å tro at forsinkelser har gitt endringer i tidevannet under fartøyets anløp.

7 kjøretøy og 14 personer

Hotellsjef, Steinar Olsen sier til NRK at informasjonen som ble gitt til passasjerene var at de ikke fikk ombord bilene deres grunnet tidevannsforskjellen.

– Det var til sammen 7 biler som ikke ble tatt med og omtrent 14 passasjerer, forteller Olsen.

Bekrefter høydeforskjell

– Det stemmer at den nye kaia er noe høyere enn gamlekaia. Kaiene bygges ut fra forskrifter fra Kystverket. I Bodø handler det blant annet om krav om flomsikring, sier utviklings- og kommunikasjonssjef Erlend A. Willumsen i Bodø Havn.

Han sier at det også er forskjell på de ulike fartøyene, som vil kunne gjøre utslag på eventuelle vanskeligheter med å legge til kai og frakte ombord kjøretøy og utstyr.

– Det gjelder blant annet lastehøyden på de ulike portene, sier han.

Foreløpig kjenner ikke NRK til hvor stor høydeforskjellen er mellom den nye og den gamle kaia.