Flere skip under norsk flagg

Fra 1. januar 2016 får skip i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) gå mellom norske havner som en del av en europeisk rute. – Jeg håper endringen bidrar til at skip registreres i NIS fremfor utenlandske registre. Regjeringen legger til rette for at flere skip kan ha norsk flagg. Dette er viktig for at vi også i fremtiden kan ha en stor norsk flåte og for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse, sier næringsminister Monica Mæland.