Hopp til innhold

Snart har hele staben sluttet – Nordlandssykehuset skylder på trang økonomi

Nok en ambulansearbeider i Steigen har sagt opp i protest. Bare to og et halvt årsverk gjenstår, men ingen løsning ligger på bordet.

Ambulansepersonell i Steigen.

SIER OPP: 7 av 10 ansatte i ambulansetjenesten i Steigen har sagt opp stillingen sin etter de tvinges tilbake til hjemmevaktordning.

Foto: Privat

NRK har tidligere skrevet om ambulansetjenesten i Steigen, hvor flere ansatte har sluttet i protest mot det de mener er uforsvarlige vilkår.

Nå har ytterligere én person sagt opp stillingen sin.

Dermed har 7 av 10 ansatte sagt opp jobben i ambulansetjenesten i kommunen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ble nødt til å svare for seg i Stortinget denne uken da flere politikere og tillitsvalgte reagerte på ambulanse-opprøret.

Men svaret til statsråden vekker misnøye.

– Jeg skulle ønsket av vi hadde en minister som var mer handlekraftig, sier Mona Fagerås (SV).

– Ansvarsfraskrivelse

Mona Fagerås reagerer på det hun mener er ansvarsfraskrivelse fra statsråden i sitt svar, hvor han blant annet skriver:

«Det påhviler Nordlandssykehuset HF et ansvar å sørge for at befolkningen i Steigen har gode ambulansetjenester.»

Høie forsikrer om at saken følges opp av helseforetaket, og at de vil få på plass nødvendige tiltak for å opprettholde en forsvarlig beredskap.

– Jeg hadde ønsket at han kunne kommet med en tydelig beskjed om at også ambulansepersonellet i Steigen skal ha det som de har det i resten av landet.

Ordningen med hjemmevakt er nemlig særegen for Nord-Norge. Også stortingskandidat Willfred Nordlund (Sp) er skuffet over Bent Høie sitt svar.

– Her sier fagfolkene at det er uforsvarlig å fortsette hjemmevakt. Ikke rart når man vet at det står om minutter når liv og helse er i fare. Helseministeren og Høyre skyver ansvaret fra seg og lar dyktige folk slutte isteden. Det koster mye.

Forventer at det ryddes opp

Bård Ludvig Thorheim (H), førstekandidat til Stortinget fra Nordland, mener på sin side at Bent Høie plasserte ansvaret der det hører hjemme.

– Helse Nord har alt de trenger til å løse den her saken sammen med Nordlandssykehuset, og de har også fått en klar ordre om å gi gode prehospitale tjenester sammen med kommunene.

Bård Ludvig Thorheim, kommende stortingsrepresentant for Høyre i Nordland

MÅ LØSE SAKEN: Bård Ludvig Thorheim (H) forventer at Nordlandssykehuset rydder opp.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Thorheim mener ingen er tjent med at statsråden skal mikrostyre fra Oslo. Det er ikke sånn helseforetakene fungerer, mener han.

– En statsråd kan ikke blande seg inn i ansettelsesforhold på det nivået, men her gis det veldig klare føringer for at Helse Nord og Nordlandssykehuset har alt de trenger for å løse denne saken, og det forventer jeg at de gjør umiddelbart.

–Trang økonomi

Bent Høie har rett når han legger ansvaret over på helseforetakene, bekrefter styreleder i Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen.

– Det er helt korrekt. Det formelle ansvaret har vi. Men det er klart at alle kjenner nok til den økonomiske situasjonen blant annet Nordlandssykehuset står i.

Enoksen forteller om flere år med økonomisk underskudd grunnet store investeringer i sykehusene.

Odd Roger Enoksen, Andøya Space Center.

STYRELEDER: Odd Roger Enoksen er styreleder ved Nordlandssykehuset.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er trang økonomi, og vi må snu på hver stein for å få til ei best mulig drift og få budsjettene til å gå sammen, og legger til:

– Men jeg ser konsekvensene i forhold til at flere av de ansatte i dette området har valgt å si opp, og det beklager jeg på det sterkeste.

Enoksen forteller at Nordlandssykehuset etter hvert har planer om å skrote hjemmevaktordningen. Men det ligger ikke i kortene før i 2022.

– Men er det ikke meningsløst å miste alle ansatte, hvis dere uansett skal over på stasjonsvakt?

– Det er en diskusjon vi har hatt i styret, men utfordringen vår er at vi har noen økonomiske rammer å forholde oss til. Så det ble besluttet at vi skulle gjøre det på denne måten.

Blir vanskelig å rekruttere nye folk

Verneombud i ambulansetjenesten i Steigen, Ingebjørg Schrøder, var en av de første til å si opp.

– Som situasjonen er nå, hvor Nordlandssykehuset står så steilt på at de innfører denne ordningen, vil det bli en krise i Steigen kommune.

Ingeborg Schrøder, ambulansepersonell i Steigen

BYTTER JOBB: Ingeborg Schrøder har sagt opp jobben sin innen ambulansetjenesten. Nå satser hun på å ta jobb som sykepleier heller.

Foto: Privat

Hun mener Høie leverte et vagt svar, og at det ikke bidrar til å løse krisen.

– Det blir vanskelig, om ikke umulig, å opprettholde forsvarlig beredskap i kommunene våre når 7 av 10 slutter.

Når oppsigelsestiden går ut, vil det ifølge Schrøder være to og et halvt årsverk igjen. Å rekruttere nye folk vil ikke bli en lett jobb, mener hun.

– Stakkars den som skal gå i gang med å finne nye folk. Det vet vi at er en særdeles vanskelig jobb. Det har vi slitt med i årevis. Det er bare flaks at det har vært nok fagfolk her med en tilknytning til kommunen.