Sykehusrenovering sprakk med 330 millioner: – Alvorlig, mener sykehusdirektøren

Den siste delen av renoveringen av Nordlandssykehuset blir 330 millioner kroner dyrere enn planlagt. Nå vil sykehuset gå i dialog med Helse Nord for å avklare veien videre.

Nordlandssykehuset

PUSSES OPP: Nordlandssykehusets A-fløy (bygget til venstre) og B-fløy (bygget til høyre) er under ombygging.

Foto: Therese Bergersen / NRK

I november varslet Nordlandssykehuset en budsjettoverskridelse på 106 millioner.

To måneder senere viser det seg at den faktiske sprekken var på 330 millioner kroner.

Det kom fram under et ekstraordinært styremøte i Nordlandssykehuset mandag ettermiddag.

Sprekken kommer på toppen av de 300 ekstra millionene som er bevilget tidligere.

Sykehusdirektør Paul Martin Strand hadde ikke en fullverdig forklaring på hvordan en budsjettoverskridelse på 106 millioner ble til 330 millioner to måneder senere.

– Det er alvorlig, sier administrerende direktør Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset til NRK.

Bygget i 15 år

Arbeidet med å bygge ut og modernisere Nordlandssykehuset har allerede pågått i mer enn 15 år.

Det første byggetrinnet var fullført i 2007 og holdt budsjettet. Det samme gjorde de to første fasene av neste byggetrinn.

Men det er i fase tre og siste del av prosjektet det har gått galt. Renoveringen av A- og B-fløya ligger nå an til å bli 330 millioner kroner dyrere enn planlagt.

Det er høyblokka fra 1972 som omfattes av den siste byggefasen. Høyblokka skal bygges ut og totalrenoveres.

Flere årsaker

Paul Martin Strand (t.v) under ekstraordinært styremøte i Nordlandssykehuset 03.02.20.

STYREMØTE: Paul Martin Strand orienterer under dagens ekstraordinære styremøte i Nordlandssykehuset.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Forsinkelser, endringer i planene og 50 år gamle gulv som siger er noen av årsakene til millionsprekken.

– Man har ikke klart å se for seg hvor komplekst og krevende denne utbyggingen skulle bli. Sykehuset har også vært i drift samtidig som renoveringen har pågått, sier direktør Paul Martin Strand.

I ettertid innser han at sykehuset i 2016 burde stoppet opp og foretatt mer omfattende usikkerhetsanalyser.

– En usikkerhetsanalyse på det tidspunkt ville i sterkere grad tydeliggjort den store kompleksiteten og reelle usikkerheten.

Millionsprekken skal drøftes i Helse Nords styremøte denne uken. 18. februar skal den opp i Nordlandssykehusets styremøte, før Helse Nord får saken tilbake på sitt bord i styremøtet 26. februar.

– Vi vil bruke mye tid på årsaksforholdene og se på hvordan dette har oppstått. Videre hvorfor vi ikke klarte å fange opp de siste 230 millionene på et tidligere tidspunkt.

Vi ikke ramme pasientene

Styremøte ved Nordlandssykehuset

EKSTRAORDINÆRT MØTE: Det er den siste overskridelsen som er årsak til det ekstraordinære styremøtet.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Strand sier at Nordlandssykehuset vil jobbe hardt for å unngå at pasientene blir rammet av den voldsomme sprekken.

– Vi har et budsjett på over fire milliarder kroner. Dette må vi klare å møte på et vis som ikke treffer pasienten.

Strand tror ikke andre kunne gjort utbyggingen billigere.

Få ville bygge

Byggingen av fase tre ble lagt ut på anbud i 2014. Konkurransen ble avlyst fordi det bare kom inn ett tilbud.

Også en anbudskonkurranse våren 2016 var mislykket. Kontraktene om å starte arbeidet ble ikke signert før årsskiftet 2016/2017. Det skjedde etter at arbeidet var delt opp i flere deler.

Etter de nye beregningene ligger det nye sykehuset an til å koste 4,7 milliarder kroner.

Nordlandssykehuset mener selv at det ville kostet mellom 6 og 7,5 milliarder kroner å bygge et helt nytt sykehus.

Styreleder i Nordlandssykehuset HF, Odd Roger Enoksen, sier etter møtet at han beklager situasjonen.

– Det er en sterkt beklagelig situasjon at man så seint i prosjektet får kjennskap til denne typen overskridelser, sier han til Dagens Medisin.

Marte Victoria Odding jobber som sykepleier ved Nordlandssykehuset i Bodø. Hun er ofte bekymret for privatøkonomien og hva som skjer hvis hun blir syk.