Måtte si nei til halvparten av familiene som ønsket å delta på gratis ferie

Røde Kors i Nordland har i år sagt nei til nesten halvparten av familiene som ønsket å delta på en gratis sommerferieopphold. – De sosiale ulikehetene øker, mener organisasjonen.

frivillighetskoordinator Tonje Brunstad i Nordland Røde Kors.

MÅ SI NEI: – Interessen har økt. Det er i år dobbelt så mange søkere sammenliknet med i fjor, sier frivillighetskoordinator Tonje Brunstad i Nordland Røde Kors.

Foto: Kari Skeie / NRK

«Ferie for alle», heter tilbudet fra Røde Kors. Det går ut på å gi et gratis ferieopphold for barnefamilier med svak økonomi.

– Interessen har økt. Det er i år dobbelt så mange søkere sammenliknet med i fjor, sier frivillighetskoordinator Tonje Brunstad i Nordland Røde Kors.

I år var 46 barnefamilier i Nordland aktuelle, men det var bare plass til 25. Det er hjelpeapparatet som skolehelsetjenesten, flyktningekontor, NAV som foreslår familier.

– Behovet øker. Konseptert «Ferie for alle» er blitt mer kjent, men vi ser også at de sosiale ulikhetene vokser. De er mer synlige, sier Brunstad.

Også på landsbasis merker Røde Kors at tilbudet er populært. Nasjonal frivillighetskooridator, Kristina Rickfelt sier at 2000 barn og voksne i sommer få et ferieopphold, men at de har måttet si nei til 1300.

– Hva har du gjort i sommer?

– Det første spørsmålet en lærer gjerne stiller til elevene sine etter sommerferien er «hva har du gjort i ferien?». For enkelte barn kan dette være et sårt spørsmål. Vi synes dette er et viktig tiltak som både gir barn opplevelser og nye vennskap, sier Brunstad.

Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, øker ifølge Statistisk sentralbyrå. I 2013 omfattet dette 8,6 prosent av barn under 18 år i Norge.

Stiller opp som frivillig

Lise Lotte Halstensen

Det er frivillige i Røde Kors som arrangerer «Ferie for alle». En av dem er Lise Lotte Halstensen i Bodø.

Foto: Kari Skeie / NRK

Det er frivillige i Røde Kors som arrangerer «Ferie for alle». En av dem er Lise Lotte Halstensen i Bodø. I juli er hun én av fem frivillige som drar på en ukes campingtur til Sverige.

– Vi skal på blåbærtur, padle i kano og kose oss med å lage mat og spille spill på kvelden. Akkurat som det vanlige familier gjør når de er på ferie.

Dette er andre gang Halstensen er med.

– Jeg tror det betyr veldig mye. Det så jeg da jeg var med for to år siden og det var med noen herlige unger. Siste dag hadde de tårer i øya fordi det var slutt, men samtidig var det mye smil fordi de hadde hatt det så artig. Ikke minst hadde de noe å fortelle når de skulle begynne på skolen igjen.