Hopp til innhold

Fiskerinæringen står han av

Fiskerinæringen takler finanskrisen bedre enn andre næringer.

Torskefiske

KLARER SEG: Fiskerinæringen er mer stabil i nedgangstider enn andre næringer.

Foto: Hammerstad, Svein / SCANPIX

Det mener analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

- Erfaringer viser at sektoren har vært stabil i andre nedgangsperioder.

Derfor tror han sjømatnæringen i Nordland vil klare seg bedre enn andre eksportnæringer gjennom finanskrisen.

Og det er den billigste fisken som skal ha æren.

- Den mer eksklusive fisken sliter i markedet, mens den med lavere pris blir mer attraktiv, rett og slett fordi folk føler de får mer for pengene sine. Sei, laks og sild vil derfor klare seg bedre som eksportvarer enn dyrere produkter som torsk, sier Giskeødegård.

Mange permitteringer

VG har laget en oversikt over hvilke næringer i Nordland som må regne med permitteringer. Blant annet viser oversikten at bygg og anlegg og tungindustri allerede har permittert deler av arbeidsstokken. I tillegg har Sparebanken Nord-Norge i sin ferske konjunkturrapport slått fast at Nord-Norge vil klare seg bra, men at fiskerinæringen kan få tilbakeslag på grunn av høye renter og sterk norsk krone. Giskeødegård er ikke enig i dette.

Konkurransedyktig

- I dag har vi en historisk svak krone i forhold til Euro, og det gjør at norske fiskeprodukter er svært konkurransedyktige i markedet.

Likevel lurer noen mørke skyer for næringen.

- Det internasjonale kredittmarkedet er stramt, og dersom importører får problemer med finansieringen kan den normale vareflyten stoppe opp i perioder, sier Giskeødegård.