Hopp til innhold

Prøvde å smugle fiskefilet sydd inn i større fisk

Tollvesenet i Nord-Norge fikk oppleve fisketuristenes oppfinnsomhet da de beslagla 265 kilo fisk ved finskegrensa.

Fiskebeslag ved grensen

Tollvesenet har beslaglagt store mengder fisk i Nord-Norge det siste året.

Foto: Tollvesenet

– Fisketuristene er stadig mer oppfinnsomme når de prøver å smugle fisk, sier fungerende regiondirektør i tollvesenet i Nord-Norge, Tom Olsen til NRK.

Fisketurister har lov til å ta med seg 15 kilo ren filet ut av Norge. I tillegg kan de ta med seg én såkalt troféfisk på toppen, det vil si en usløyd fisk de anser som en god fangst.

Tom Olsen

Tom Olsen, fungerende regiondirektør i tollvesenet i Nord-Norge, mener økt fisketurisme har ført til den store beslagsøkningen.

Foto: Tollvesenet

– Ved grensen til Finland, i Kilpisjärvi, beslagla vi 265 kilo fisk. Da hadde de sløyet og tatt ut innmaten i en troféfisk, fylt den med ren filet og sydd igjen, forteller Olsen.

Etablerer seg i Norge

Hittil har tollvesenet i Nord-Norge beslaglagt 3.084 kilo fisk i løpet av årets første seks måneder. Det er over dobbelt så mye som på samme tid i fjor.

– Vi ser at flere utlendinger etablerer seg i Nord-Norge for å drive fiske. De kjøper kanskje opp gamle fiskebruk, legger til rette for hytteutleie og filetering av fisken, sier Olsen.

Han forteller videre at det er fisketurister fra store deler av Europa som kommer til Nord-Norge for å prøve lykken.

Første khat-beslaget i nord

I løpet av første halvår har tollvesenet også gjort 24 narkotikabeslag.

Blant beslagene er det første gang tollvesenet i regionen har fått tak i det narkotiske stoffet khat (se faktaboks til høyre).

– At vi har beslaglagt khat for første gang er nok et resultat av den økte trafikken til flere destinasjoner i utlandet. Vi kan nok regne med flere slike beslag i tiden fremover, sier

4 mai ble 13,5 kilo stoffet khat beslaglagt på Tromsø lufthavn da et fly fra London hadde landet.


– Beslaget var et resultat av etterretningsarbeid, sier Olsen.

Narkotika i posten

Til sammenlikning registrerte tollvesenet 23 narkotikabeslag på samme tid i 2012 og syv beslag i 2011.

– Vi hadde relativt lave beslagstall når det kom til narkotika i 2009, 2010 og 2011. De senere årene har vi fått en merkbar økning i syntetiske narkotiske stoffer som kan bestilles over internett og sendes i posten, forteller Olsen.

LES OGSÅ:

I løpet av første halvår i 2012 hadde de beslaglagt 1.220 gram syntetiske narkotiske stoffer. Hittil i år har de beslaglagt 125,3 gram av stoffet.

– Vi har hjemmel til å kontrollere posten helt til den ligger i postkassa hjemme, og vi velger å gjennomføre en del kontroller av post, noe som viser seg å være riktig.

Mer brennevin

Totalt har antall beslag økt fra 860 i 2012 til 1.105 i år (se tabell nederst i saken).

Deriblant har alkoholbeslagene økt fra en del.

Den største økningen er i brennevinsbeslaget, som har økt fra 354 liter i fjor til 571 liter i år.

– Det er som regel vanlige reisende som kommer fra utlandet som prøver å smugle sprit. Blant annet har en økning i charterturismen til og fra Tromsø, samt daglige avganger til Svalbard bidratt til økningen, sier Olsen.

Tollbeslag i Nord-Norge første halvår

Beslag

2012

2013

Utvikling

Enkeltbeslag totalt

860

1105

245

Narkotikabeslag

23

24

1

Alkoholbeslag totalt

595

734

139

Alkoholbeslag brennevin (liter)

354

571

217

Fiskebeslag (kilo)

1446

3084

1638