Hopp til innhold

Ny undersøkelse: 30 prosent av unge synes snus er flaut

Kun 4 prosent av unge synes det er kult med snus. – Det viktigste vi kan gjøre, er å få de til å ikke starte, sier farmasøyt Mia Meland.

Snus er flaut sier unge.

FLAUT: 30 prosent av unge sier det er flaut å snuse. Kun 4 prosent sier det er kult.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

I en fersk undersøkelse YouGov har utført for Apotera, svarer 4 prosent av unge mellom 18 og 29 at de synes det er kult med snus.

Hele 30 prosent sier det er flaut å snuse.

Samtidig skriver Helsedirektoratet at hele 18 prosent av unge mellom 18 og 24 til daglig snuser.

Farmasøyten Mia Meland peker på at mange begynner før de tenker over konsekvensene. Dermed er det vanskelig å slutte, til tross for at de synes det er flaut.

Ikke begynn med snus, sier 23-åringen Sandra Helen som selv snuser til daglig.

Kan tyde på at trenden snur

Tidligere i oktober omtalte NRK at den grønn/brune fargen på snusboksene har hatt liten eller ingen effekt på ungdommers snusvaner.

– Vi er rimelig sikre på at det ikke har ført til mindre snusbruk, sa forsker Thorleif Halkjelsvik til NRK.

Undersøkelsen apotekkjeden Apotera har fått gjennomført, tar ikke opp fargen på snusboksene, men den spør ungdommene direkte om det er flaut eller kult å snuse.

De mellom 18 og 29 svarer slik om snus:

Flere syns det er flaut

Farmasøyten Meland sier hovedmotivasjonen bak undersøkelsen er å kartlegge hvordan unge forholder seg til snus.

De håper målrettet arbeid mot endring av holdninger kan føre til at færre begynner med snus.

– Vi ser at antallet som snuser, ikke er likt med antall som synes det er kult. Det kan være en trend som er på vei til å snu, sier hun og legger til:

– Har du snust i ett eller flere år betyr ikke det at du slutter bare fordi du synes det er flaut.

At unge blir påvirket av hva andre mener, kan være positivt i denne sammenheng mener farmasøyten.

Farmasøyt

POSITIVT: Mia Meland sier det kan være positivt av unge lar seg påvirke – hvis de blir påvirket til å ikke snuse.

Foto: Apotera

– Ofte kan det være negativt å være for opptatt av hva andre mener og tenker, men med tanke på snus så kan det faktisk være positivt når mange synes det er flaut. Da kan vennene ha en positiv påvirkning.

Men hva sier ungdommen? Er det flaut med snus?

Er det kult med snus?

Ja 18%

Nei 67%

Har ingen mening 15%

Avstemningen er lukket. 5263 stemmer totalt

28 viktige dager

Gjennom oktober har Helsedirektoratet kjørt kampanjen «Stopptober».

– Mange synes det er vanskelig å tenke at de aldri mer skal røyke eller snuse. Derfor er «Stopptober» basert på at man skal ta små skritt – en dag av gangen, sier Erlend Bø, fungerende avdelingsdirektør ved miljø og helse i Helsedirektoratet.

Han peker på at de som klarer å stoppe med snus eller røyk gjennom oktober har nådd et viktig punkt i prosessen.

Erlend Bø, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet

Erlend Bø i Helsedirektoratet.

Foto: Daria Zoric / NRK

– Greier du deg uten snus eller røyk i 28 dager har du femdoblet sjansen for ikke å starte igjen.

Bø vil ikke uttale seg om detaljer i spørreundersøkelsen, men sier det er positivt hvis det stemmer at kun 4 prosent synes det er kult med snus.

– Det henger ikke helt sammen med hvor mange som faktisk snuser. Hvorfor er det en forskjell der?

– Om vi skal spekulere, kan det kanskje forklares med at det finnes mange snusere som egentlig angrer på at de begynte og nå synes det er vanskelig å slutte. I tillegg bruker noen snus som hjelpemiddel for å slutte med røyk.

– Gjør vi godt nok arbeid med holdninger i Norge? Kunne vi fått færre til å starte?

– Vi har gjennom mange år jobbet bredt og målrettet med å hjelpe folk med å slutte, og for å unngå at folk begynner med røyk eller snus. Dette har over tid gitt gode resultater, spesielt på røyking, sier Bø.

– Dessverre ser vi at det er relativt mange unge som snuser, og det bekymrer oss. Vi vil derfor fortsette å jobbe med ulike virkemidler for å få enda færre til å starte, samtidig som vi skal hjelpe de som ønsker å slutte.