Hopp til innhold

Liten effekt av nye snusbokser – nå kan de bli enda «styggere»

Forskere konkluderer med at lite peker på at «stygge» snusbokser har ført til færre brukere. Nå skal imidlertid boksene bli enda «styggere».

Snus

Disse boksene skulle føre til færre unge bruker snus. Forskere konkluderer med at effekten så langt lar vente på seg.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Innpakning i mørkegrønn farge og standardisert skrift.

Uten produsentens logo og designelementer.

Dette skulle gjøre det mindre fristende for barn og unge å begynne å røyke og snuse.

– Med dette tiltaket er vi et skritt nærmere en tobakksfri ungdomsgenerasjon, sa helseminister Bent Høie (H).

Ikke alle eksperter var overbevist om at tiltaket ville ha ønsket effekt. De «stygge» snusboksene fikk til og med design-skryt.

Nå har FHI sett nærmere på hva resultatet egentlig ble. Ifølge forskerne har det nye designet hatt liten eller ingen effekt, skriver forskning.no.

Slik konkluderer forskerne:

De standardiserte innpakningen har ikke ført til mindre snusbruk blant menn. Når det gjelder snusbruk blant kvinner og røyking er ikke resultatene entydige, men en litt mer utforskende analyse viste antydninger til en nedgang.

Vi er rimelig sikre på at det ikke har ført til mindre snusbruk, sier forsker Thorleif Halkjelsvik til NRK

Andre faktorer er viktigere

Med kollegaer i FHI er Halkjelsvik ansvarlig for studien. Han utdyper hva de har oppdaget.

– Trenden for røyking har gått nedover over en lengre periode. For snus er trenden motsatt. Den går oppover.

Studien har tatt utgangspunkt i data fra ulike undersøkelser.

Snus

Snusboksene med samme farge skulle få færre til å snuse. Ifølge FHI har det etter all sannsynlighet ikke skjedd.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Det er kombinasjonen av tallene som gir grunnlag for å si noe om effekten. Tallene Halkjelsvik rangerer som høyest kvalitet peker ikke på nedgang.

– Utviklingen i tobakksbruken blant ungdommer er nok avhengig av andre faktorer knyttet til ungdomskulturen, heller enn hvordan pakkene ser ut.

Han er ikke overrasket over funnene.

– Det er vanskelig å forvente noe av et slikt tiltak. Jeg tenkte aldri at slike tiltak ville slå direkte ut på bruken av snus og røyk.

Nye, større helseadvarsler kommer

Forskeren peker imidlertid på at det er en mulighet med standardiserte snusbokser som har større potensial.

Nemlig muligheten for å advare brukerne.

– Standardiserte bokser er en måte å fremheve helseadvarsel på. I Norge ble ikke de forandret samtidig som fargene ble endret. Det ble eksempelvis gjort i England og Australia.

– Det er sannsynligvis smart å ha standardiserte pakker. Det gjør nok mer nytte enn skade. Men det betyr ikke at vi klarer å finne vitenskapelige bevis for at det har hatt en effekt.

Ifølge statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet var formålet med de standardiserte pakningene å gjøre dem mindre tiltrekkende for ungdom.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke Foto:

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

Foto: Borgos Foto AS

– Dette er et holdningsskapende tiltak som er ment å virke på lang sikt. Det var aldri forventet at tiltaket skulle føre til store endringer i tobakksbruk på kort sikt, spesielt ikke blant voksne.

Statssekretæren sier økningen i snusbruken blant unge ser ut til å ha stanset opp.

– Det er synd at Folkehelseinstituttet i sin evaluering ikke har kunnet isolere effekten på unges tobakksbruk, da det jo var dette som var hovedhensikten med tiltaket.

Snus

Advarslene på snusboksene skal bli større.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Som nevnt har det i andre land, som Australia og England, blitt innført standardiserte pakker med nye, større helseadvarsler.

Det skal også skje i Norge.

– Men arbeidet har dessverre blitt forsinket fordi vi venter på et EU-direktiv. Vi har tro på at når de nye helseadvarslene kommer, antageligvis neste år, vil dette bidra til å forsterke effekten av de standardiserte pakningene, sier Bjerke.