Hopp til innhold

– Stoffene i hvite tannfyllinger kan skade DNA

Hvite tannfyllinger inneholder stoffer som kan være skadelig for mennesker. – Noen av disse stoffene har potensiale til å skade DNA, sier forsker.

Tannlege i arbeid

Dersom du skal ha tannfyllinger kan du ta det med ro: Ubehaget ved å gå til tannlegen er trolig det verste med prosessen.

Foto: Åserud, Lise, Lise Åserud / SCANPIX

Vibeke Ansteinsson jobber på Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen og Nordisk Institutt for Odontologiske materialer og sier hvite tannfyllinger inneholder stoffer som kan være skadelige for menneskelig arvemateriale.

– Pasienter som har tannfyllinger blir nok ikke utsatt for så store konsentrasjoner som vi eksponerer våre cellekulturer for, men det viser at stoffene som er i tannfyllingsmaterialene har potensiale til å forårsake en del uønskede effekter i cellene, sier hun.

– Ikke farlig å ha fyllinger i munnen

Vibeke Ansteinsson
Foto: John-Erik Karlsen/Universitetet i Bergen

Forskerne har drevet forskning i laboratorier og resultatene de har kommet frem til kan ikke uten videre overføres til det å ha tannfyllinger i munnen, sier Ansteinsson.

– Disse stoffene har et potensiale for å skade DNA, men i våre forsøk bruker vi høye konsentrasjoner med uherdet materiale direkte på celler. Det kan egentlig ikke sammenlignes med situasjonen når fyllingene er i munnen, jeg er ganske sikker på at vi ikke blir eksponert for disse stoffene i samme mengde, sier hun.

Når vi får fyllingen i munnen har den blitt herdet. Det er en prosess som gjør at stoffene blir bundet sammen og dermed slipper lite ut.

– Herdingen av fyllingene fester stoffene til hverandre, og etter det slipper ikke fyllingene ut noe særlig. De lekker i utgangspunktet veldig lite når de blir satt inn, og det blir mindre etterhvert, sier Ansteinsson.

Tannfyllinger er gjerne noe man går med i mange år og det er ikke sikkert hva slags resultat det har over tid.

– Vi vet lite om hvordan dette påvirker oss over tid. Vi vet at det lekker ut veldig lite fra fyllingen i munnen, og det blir mindre og mindre etter hvert, sier hun.

Trenger mer kunnskap

Når man lager fyllinger jobber man med uherdet materiale. Ansteinsson sier hun ikke kjenner til mye forskning på hvordan de som lager fyllingene på tannlegekontorer påvirkes.

– Det finnes lite kunnskap om skadevirkninger hos de som jobber med å lage slike fyllinger, men det kommer noe ut i lufta, sier forskeren.

Hun sier stoffene kan gi allergi hos tannhelsepersonell og det kan dannes helseskadelig støv ved pussing og sliping av lagte fyllinger.

– Som et føre var prinsipp bør man kanskje sørge for at det er god ventilasjon på tannlegekontor hvor tannfyllinger lages. Når en lager fyllingene jobber man med uherdede fyllinger og det bør man ikke komme i kontakt med, sier Ansteinsson.

– Enerådende på markedet

Siden amalgam ble forbudt i 2008 har hvite tannfyllinger vært dominerende på markedet.

– Amalgam ble forbudt, og etter det har hvite fyllinger vært enerådende. Amalgam inneholder kvikksølv og ble forbudt av miljøhensyn, sier Ansteinsson.

Vil du vite mer? Fredag 20. september skal Vibeke Ansteinsson disputere om nettopp dette ved Universitetet i Bergen.

Les også: