Familie fraktet ut av rasområdet i båt

Familien som var innesperret i rasområdet i Leirfjord er nå evakuert ut med båt. Geolog og kommunen er nå på befaring i rasområdet.

Raset på Gamle fylkesvei 78 i Leirfjord

Raset er 150 bredt og 3,5 meter høyt, så det er store masser som må fraktes bort. To fastboende på Søttaren og Remneset, samt 33 hytter blir uten veiforbindelse.

Foto: Hans Petter Sørensen

Leirfjord kommune vil rydde den gamle fylkesveien der det søndag kveld gikk et 150 meter bredt jord- og steinras. Ifølge politiet på Helgeland er steinblokkene som raste ut i veien ved Remneset på størrelse med personbiler.

Ordfører Ivan Haugland i Leirfjord

Ordfører Ivan Haugland i Leirfjord kvier seg til regninga for opprydningen kommer.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Oppryddingen kommer til å bli en dyr affære, sier ordfører Ivan Haugland, som nettopp har vært på befaring ved rasstedet.

Det er to fastboende og 33 hytter som nå er uten veiforbindelse i Leirfjord.

Ble fraktet ut

Kenneth Søttar som sammen med familien sin var innesperret av raset, ble i formiddag evakuert ut av området i båt. Det var Vefsn brann -og redningstjeneste som fraktet familien til Mosjøen.

Vefsn brann -og redningstjeneste evakuerer familie etter ras

Ann Karin Wiik Søttar, Silje Nersund og Jenni Wiik Søttar ble evakuert ut av rasområdet av Vefsn brann -og redningstjeneste og satt i land i Mosjøen.

Foto: Kenneth Søttar / NRK

– Evakueringen gikk greit. Nå venter jobb og skole. Men bilen ble igjen, så nå må vi skaffe oss leiebil for noen dager, sier Søttar til NRK.

Fare for flere ras

Tidligere fylkesvei var fram til 2014 hovedveien mellom Mosjøen og Sandnessjøen, men ble fysisk stengt da Toventunnelen åpnet samme år. I forbindelse med Arctic Race of Norway ble dette veistykket åpnet for sykkelrittet, men stengt etterpå.

Steinblokkene har løsnet om lag 500 meter over veien, som ligger helt nede i sjøkanten.

Ifølge byggeleder Eivind Bakken i Statens vegvesen på Helgeland blir ikke veien åpnet i dag.

– På Vefsn-siden som er nedlagt og stengt er det mulig å ta bort sperringen og komme seg inn i området. Men det har vi sagt nei til inntil videre på grunn av værforholdene. Det er fare for ras flere steder, opplyser han til NRK.

Blir dyrt

Rasstedet på gamle fylkesvei 78 i Leirfjord

Slik ser det ut på rasstedet i Leirfjord mandag formiddag.

Foto: Frank Nygård / NRK

Leirfjord-ordføreren er overrasket over omfanget av raset, og kvier seg til regninga kommer.

– Raset var mye større enn jeg hadde forventet. Steinene har tatt med seg rekkverk og alt. Dette blir ikke en jobb for en vanlig gravemaskin. Det er et stort område, og ikke ufarlig å bevege seg inn i, konstaterer han.

Det som tidligere var en fylkesvei, er nå en kommunal vei. Derfor er det Leirfjord som får regninga etter opprydningsarbeidet.

– Det er ikke bare snakk om rydding, men også sikring av fjellsida. Vi snakker store kostnader. Men så lenge det er fastboende her, vil veien bli ryddet. Men først må en geolog vurdere rasstedet. Nedbør kan gjøre det farlig å arbeide med maskiner i raset, sier ordføreren til NRK.

Fastboende krever veiåpning

Sigmund Bårdvik foran skiltet på gamle fylkesvei 78

Tidligere fylkesvei var fram til 2014 hovedveien mellom Mosjøen og Sandnessjøen, men ble fysisk stengt da Toventunnelen åpnet samme år. – Veien må åpnes, sier Sigmund Bårdvik.

Foto: Frank Nygård / NRK

Den delen som er sperret av ras er i retning Sandnessjøen. Veien innover mot Mosjøen er ikke sperret av ras, men den får de fastboende og hytteeierne ikke lov til å bruke.

– Som fastboende på stedet som er innesperret mener jeg at Statens vegvesen beveger seg på kanten av loven, om ikke over kanten. Det vil kreve svært liten innsats fra dem å åpne den delen av veien som ikke er utsatt for ras, og beboerne har brukt denne vegen i over 50 og har hevd på å bruke den. De trenger bare å fjerne to sperringer, sier Sigmund Bårdvik til NRK.

Ifølge byggeleder Eivind Bakken i Statens vegvesen på Helgeland vil det bli gjort en vurdering om sperringen skal åpnes.

– Inntil værforholdene har bedret seg tillater vi ikke at veien blir åpnet fra Vefsn-siden på grunn av rasfare. Det må også gjøres geologiske vurderinger før vi gir en slik tillatelse, sier Bakken.

Statens vegvesen og Leirfjord kommune på befaring på rasstedet

Erik Skonseng fra Norconsult og Terje Bjørsvik fra Leirfjord kommune på befaring på rasstedet.

Foto: Frank Nygård / NRK