NRK Meny
Normal

– At vegvesenet legger ned veien er for meg ubegripelig

Når Nord-Norges lengste tunnel åpner 1. november i år, får Sigmund Bårdvik over tre mil lengre vei til jobb, mens kommunen må ut med et millionbeløp ekstra for vedlikehold av veien.

Fylkesvei 78 binder i dag Mosjøen sammen med blant annet Leirfjord og Sandnessjøen. Men det blir det endringer på når Nord-Norges lengste tunnel, Toventunnelen, åpner 1. november i år. Da stenger Statens vegvesen deler av dagens vei, noe som medfører at deler av Vefsn kommune blir utestengt fra kommunens veinett.

Det betyr også en lang omvei for blant andre Sigmund Bårdvik. Han er medlem i Tovenveien velforening, som har samlet hele 1208 underskrifter for å holde veien åpen.

Han mener at hvis vegvesenet først skal stenge veien, kan de gjøre det ved kommunegrensen.

– Det at fylkesrådet har vedtatt å legge ned deler av veien som offentlig vei er for de som er avhengig av den helt ubegripelig. Det er vanskelig å finne noen begrunnelse for vedtaket. Jeg som fastboende får over 30 kilometer ekstra til jobb, sier Bårdvik, som selv bor i Søttaren.

Han mener at dersom man i stedet hadde stengt fylkesveien på kommunegrensa, ville det ført til mindre problemer for de som bruker veien i dag. Foruten Bårdvik selv, befinner det seg blant annet et 30-talls hytter i området.

– Dette kan ikke ha noe med kostander å gjøre da det kun snakk om å legge ned cirka 3,5 kilometer som offentlig vei. Dette er den lengste strekningen på veien uten hus og hytter. Det finnes en nesten like lang strekning uten hus og hytter ved kommunegrensa, fortsetter Bårdvik.

(artikkelen fortsetter under)

Kart riksvei 78

MÅ KJØRE RUNDT: Sigmund Bårdvik må kjøre over tre mil ekstra til jobb når Toventunnelen åpner.

Foto: Tovenveien velforening

– Lengre vei for nødetatene

Riksvei 78 har en lang ulykkeshistorikk. Biler har kjørt i fjellveggen, og vogntog har kjørt seg fast. Så sent som i juni i år stod en lastebil fast i en av tunnelene på riksveien i timesvis. Mens mange av ulykkene har gått bra, har veien også kostet menneskeliv.

Bårdvik reagerer på at veien ikke blir stengt på det han mener er det mest rasfarlige området.

– Området i nærheten av kommunegrensa anses som rasfarlig og har hatt flere rasulykker. Det er der den skulle vært stengt, mener Bårdvik.

Han viser til at veien også stenges for nødetater.

– For noen år siden var det en lyng- og skogbrann i nærheten av der jeg bor. Hadde det skjedd med stengt vei, ville ikke brannvesenet i Vefsn kunne bruke veien til utrykning. Det samme gjelder ambulanser hvis det for eksempel skulle skje en ulykke. Det blir en lang omvei.

– Snakker om millionbeløp

Jann-Arne Løvdahl

EKSTRA UTGIFTER: Ordfører Jann-Arne Løvdal forteller om et millionbeløp i ekstra utgifter når kommunen overtar ansvaret for vegen.

Foto: Frank Nygård

I dag er det Statens vegvesen som har vedlikeholdet av riksveien. Når veien legges ned, overtar vegvesenet ansvaret for den stengte veien. Resten er det Vefsn kommune som må ta seg av.

– Området som grenser mot Leirfjord kommune blir utestengt fra det kommunale vegnettet hvis vegen blir stengt som vedtatt av fylkesrådet, sier Bårdvik.

Kommunen må dermed selv ta veien om tunnelen for å vedlikeholde deler av veinettet.

Den problemstillingen er ordfører Jann-Arne Løvdal i Vefsn kommune kjent med.

– Vi snakker nok om et millionbeløp i ekstra utgifter, sier han.

– Noen blir mer berørt enn andre. Men dette er ikke en ukjent problemstilling for oss, fortsetter Løvdal.

Ordføreren jobber nå med å finne fornuftige og gode løsninger i samråd med de berørte.

– Vi får se hva vi kommer fram til, sier han.

(artikkelen fortsetter under)

Smalt på riksvei 78

LITT SMALT: Dagens riksvei 78 har vært hovedvegen mellom Mosjøen og Sandnessjøen i over 50 år.

Foto: Sigmund Bårdvik

270 får lengre vei

Også i Leirfjord kommune får stenging av veien konsekvenser. Ut fra en gjennomgang av Tovenveien velforening, er det beregnet at cirka 270 innbyggere får lengre vei til Mosjøen.

– Det er heller ikke avklart om veien vil bli vedlikeholdt på vinteren. Veien mot Leirfjord må vedlikeholdes av to kommuner, og det blir kostbart, mener Bårdvik.

Tovenveien velforening har gjennomført en spørreundersøkelse om blant annet brukshyppighet.

– Ut fra dette anslår vi at de som bruker veien til Mosjøen og får lengre vei, tilsvarer en trafikk på cirka 107 biler per døgn.

– Stoler på at vurderingen er rett

Seksjonsleder Lars Petter Kaski i Statens vegvesen bekrefter at deler av dagens fylkesvei 78 vil bli stengt, og at det er fordi man ønsker å lede trafikken igjennom den nye tunnelen.

Vi må sikre at trafikken går igjennom det nye anlegget som vi har laget.

Lars Petter Kaski / Seksjonsleder, Statens vegvesen

– Vi må sikre at trafikken går igjennom det nye anlegget som vi har laget. Ikke bare for bompengene sin del, men også får å slippe de drifts- og vedlikeholdskostnadene knyttet til veien, sier han.

– Stenges veien ved det mest rasfarlige området?

– Om det er det mest rasfarlige tør jeg ikke å si, men det er et rasfarlig område der hvor det blir stengt.

– Hva er problemet med å stenge veien ved kommunegrensa?

– Det er gjort en vurdering tidligere, og det er basert på hva som er mest hensiktsmessig med tanke på både sikkerhet og rasfare. Dette er en vurdering som er gjort for flere år siden, og jeg stoler på at den vurderingen er rett.

– En stor fordel totalt sett

Kaski mener man har hatt en grundig prosess i forkant, hvor innspill til planene har blitt vurdert.

– En av forutsetningene til Toventunnelen er at veien skal stenges. Man rokker ved grunnlaget for Toventunnellen hvis man skulle begynne å snakke om å holde veien åpen.

– Det nevnes at veien er rasfarlig, og at nødetatene vil få en lengre vei ved eventuell utrykning. Hva tenker du om det?

– Hvis de skal mellom Mosjøen og Leirfjord, så vil det være en bedre situasjon med den nye anlegget. Akkurat for det området hvor det vises til her, vil det nok være en dårligere situasjon.

– Toventunnelen vil uansett være en stor fordel for samfunnet totalt sett, avslutter seksjonslederen.