NRK Meny
Normal

Færre rødrev berger lam

Sauene på Varangerhalvøya i Finnmark berger langt flere av lammene sine, etter at det ble organisert jakt på rødrevbestanden i området.

Sau søker ly
Foto: Kristian Ervik / NRK

Det sier sauebonde Jakob Mikkelsen. Han skamroser skuddpremien på rødrev, og oppfordrer sauebønder i Nordland til å presse igjennom skuddpremie på rev der det er store sauetap.

- Vi har allerede merket at sauene har de aller fleste lammene med seg og det er lite lam som er kommet bort, sier Mikkelsen.

 

I april i fjor begynte Statens Naturoppsyn SNO å skyte rødrev på Varangerhalvøya i Finnmark. Samtidig ble det innført en skuddpremeie på 750 kroner per rev for vanlige jegere.

Effektivt

Målet var å berge bestanden av fjellrev som sjelden får frem unger når det er rødrev i nærheten. Nå er det skutt omalg 300 rødrev av en stor bestand og forsøket ser ut til å bære frukter.

Det sier Arild Ørjebu i SNO

- For første gang på lang tid, ihvertfall så lenge som vi har holdt på med dette så hadde vi fjellrev i fire hi som har fått tre ynglinger, sier Ørjebu.

Harebestanden i området vokser også, og til og med rypebestanden ser ut til å ta seg opp, sier han.

Men for sauebonde Mikkelsen er det nok mindre tap av lam som er den beste effekten av forsøket til forskerne.

- Vi er faktisk helt sikker på at det har en klar sammenheng med at reven er nærmest utdødd på ytterste del av Varangerhalvøya. 

Skuddpremie

For kort tid siden viste et forskningsprosjekt i regi av Bioforsk på Tjøtta at en tredjedel av tapene til bøndene i Meløy og Rødøy skyldes rev.

Derfor oppfordrer Mikkelsen bøndene som har store tap i Nordland til å kjempe gjennom en solid skuddpremie på rødreven.

- Hvis det er mulig å få til slike tiltak som vi, med en ganske høy skuddpremie på rev, så bør de absolutt gå inn for en slik ordning, sier Mikkelsen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.