Færre rødrev berger lam

Sauene på Varangerhalvøya i Finnmark berger langt flere av lammene sine, etter at det ble organisert jakt på rødrevbestanden i området.

Sau søker ly
Foto: Kristian Ervik / NRK

Det sier sauebonde Jakob Mikkelsen. Han skamroser skuddpremien på rødrev, og oppfordrer sauebønder i Nordland til å presse igjennom skuddpremie på rev der det er store sauetap.

- Vi har allerede merket at sauene har de aller fleste lammene med seg og det er lite lam som er kommet bort, sier Mikkelsen.

 

I april i fjor begynte Statens Naturoppsyn SNO å skyte rødrev på Varangerhalvøya i Finnmark. Samtidig ble det innført en skuddpremeie på 750 kroner per rev for vanlige jegere.

Effektivt

Målet var å berge bestanden av fjellrev som sjelden får frem unger når det er rødrev i nærheten. Nå er det skutt omalg 300 rødrev av en stor bestand og forsøket ser ut til å bære frukter.

Det sier Arild Ørjebu i SNO

- For første gang på lang tid, ihvertfall så lenge som vi har holdt på med dette så hadde vi fjellrev i fire hi som har fått tre ynglinger, sier Ørjebu.

Harebestanden i området vokser også, og til og med rypebestanden ser ut til å ta seg opp, sier han.

Men for sauebonde Mikkelsen er det nok mindre tap av lam som er den beste effekten av forsøket til forskerne.

- Vi er faktisk helt sikker på at det har en klar sammenheng med at reven er nærmest utdødd på ytterste del av Varangerhalvøya. 

Skuddpremie

For kort tid siden viste et forskningsprosjekt i regi av Bioforsk på Tjøtta at en tredjedel av tapene til bøndene i Meløy og Rødøy skyldes rev.

Derfor oppfordrer Mikkelsen bøndene som har store tap i Nordland til å kjempe gjennom en solid skuddpremie på rødreven.

- Hvis det er mulig å få til slike tiltak som vi, med en ganske høy skuddpremie på rev, så bør de absolutt gå inn for en slik ordning, sier Mikkelsen.