Evenes ute av kampen i ny rapport

Forsvarsdepartementet vil ha delt baseløsning mellom Bodø og Ørland, ifølge ny kampflyrapport. Det betyr at Evenes er ute av dansen.

Joint Strike Fighter

RAPPRTEN SNART KLAR: Ørland, Evenes og Bodø kjemper alle om å bli base for de nye F-35-flyene.

Foto: LOCKHEED MARTIN / AFP

Neste uke kommer høringsrapporten fra Forsvaret som skal danne grunnlag for den endelige avgjørelsen for hvor Norges nye kampflybase skal ligge.

I dag skriver Adresseavisen at Forsvarsdepartementets utredere i rapporten vil ha politikerne med på en delt løsning mellom Ørland og Bodø. En todelt løsning mellom mellom Bodø og Evenes blir blankt avvist i rapporten.

– Så vidt meg bekjent så er ikke den rapporten frigitt enda, så det er litt vanskelig å kommentere, sier ordfører i Evenes Jardar Jensen (H).

Løsningen Forsvaret vil legge fram kan bli dyr, og nå starter kampen om tallene, skriver Adresseavisen.

Overrasket ordfører

Jardar Jensen

Ordfører i Evenes Jardar Jensen (H).

Foto: Malvin Eriksen / NRK

Støy, tilgang på luftrom, miljøhensyn og tilbudet til våre Nato-allierte gir ulikt utslag for de tre kandidatene Bodø, Ørland og Evenes.

I følge avisen vil rapporten vise at Evenes kommer dårligst ut. Ordfører Jardar Jensen er overasket, men vil ikke gi opp kampen om basen av den grunn.

– Jeg må jo se på begrunnelsen i rapporten. Utifra de signalene som har kommet tidligere, så skal jo heller ikke den rapporten konkludere, så det er litt rart.

Vil koste ti milliarder

Prisen for å prioritere de fagmilitære førsteønskene gjennom en delt løsning, vil koste ti milliarder kroner.

Kostandene omstridte

Ifølge rapporten scorer Ørland bedre enn Bodø, og årsaken er at Ørland kommer ut som det rimeligste alternativet. Utrederne har angitt investeringskostnadene i Bodø til å komme på 8,1 milliarder kroner, mens investeringene på Ørland vil beløpe seg til 5,6 milliarder kroner. De årlige driftskostnadene bli de samme ved begge flyplassene - på 1,5 milliarder kroner.

Ifølge Adresseavisen er disse tallene omstridte, og vil trolig bli endret før den endelige rapporten blir sendt ut i neste uke.

Bodø

Ny rullebane ved Bodø hovedflystasjon

NY RULLEBANE: En ny rullebane - ut i sjøen, er en forutsetning for at Bodø skal bli ny kampflybase.

Foto: Grafikk: Team Bodø

Utrederne er positivt innstilt til Bodø som eneflybase, men mener den store sivile lufttrafikken i byen er en utfordring. De legger også til grunn at det blir bygget en komplett ny rullebane to kilometer ut av byen og ut i sjøen. Så er det flystøyen, som trekkes fram som den største utfordringen med Bodø.

Ørland

F16 over Ørlandet

BILLIGST: Ørland er det billigste basealternativet, ifølge høringsrapporten.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Ørland dras fram som et meget godt alternativ som eneflybase, selv om det også her pekes på støyproblemematikk. To ulike alternativer for flystripeendringer vurderes.

Negativt for Evenes

Luftfartsstaben har tidligere uttalt at Evenes er uegnet som eneflybase. I rapporten som kommer til uka pekes er det flysikkerhet knyttet til topgrafi og manglende innflygingssystemer som slår negativt ut for Evenes. Men også utfordringer i forhold til samene, rekruttering og kompetanseoppbygging trekker ned i rapporten.

– Betyr dette at Evenes ute av dansen?

– Nei, det betyr det ikke. Dette er en rapport som skal ut, og så skal den på høring, og så skal den til politisk behandling etterpå. Vi vil fortsette denne kampen inntil Stortinget har gjort sitt vedtak, sier Jensen.