Evenes Lufthavn kan bli nedklassifisert

Evenes Lufthavn står i fare for å bli nedklassifisert. Dette kan svekke kandidaturet til å bli den neste hovedbasen for norske kampfly.

Harstad/Narvik Lufthavn Evenes

FÅR IKKE TA NED DE STØRSTE FLYENE: Harstad/Narvik Lufthavn Evenes.

Foto: Mona Gingstad

Evenes Lufthavn sine planer om å bli den neste hovedbasen for norske kampfly har fått et kraftig skudd for baugen.

For 1. juni mistet lufthavnen godkjenningen for å ta ned de største flyene på grunn av for liten sikkerhetsone rundt flystripa.

Fylkestingsrepresentant Kirsti Hienn fra Arbeiderpartiet frykter dette svekker Evenes sine sjanser mot Bodø og Ørlandet.

- Det vil også kunne være en av konsekvensene. For oss er det viktig at vi opprettholder den klassifiseringen vi har i dag.

Rammer turisme og Forsvar

Ifølge Hienn vil en nedklassifisering ramme både turismen og forsvaret.

- Turistnæringen vil ikke kunne ta ned de store charterflyene.

- Forsvaret vil ikke kunne frakte inn personell og materiell til vinterøvelser, som de gjør i dag. I tillegg har vi eksport av fisk og annet gods.

- Kan ikke bygge ned

Fylkesråd for samferdsel, May Valle fra Venstre, sier de jobber politisk med å unngå nedklassifisering av lufthavnen.

- Vi har tatt opp denne saken med samferdselkomiteen på Stortinget, med Samferdselsdepartementet, og vi har hatt kontakt med Troms Fylkeskommune, som også er engasjert i denne saken.

- Hva slags muligheter finnes det for å opprettholde dagens status?

- Det går ikke an å bygge ned noe som har et utviklingspotensiale. Jeg føler vi står sterkt i denne saken, siden Troms og Nordland står sammen, avslutter Valle.