Hopp til innhold

Ett år siden mobbeloven ble innført: – Dette er en av de viktigste oppgavene vi har

Det har gått ett år siden mobbeloven ble innført. Meningen med loven var at den skulle gjøre det lettere for mobbeofre og foreldre å be om hjelp.

Jeanette Ellefsen

Jeanette Ellefsen opplevde selv å bli mobbet da hun gikk på skolen uten at det ble tatt på alvor.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I fjor ble det innført nye regler om mobbing som sa at foreldre og elever kunne kontakte Fylkesmannen direkte hvis de mente skolen ikke gjorde nok.

Fylkesmannen i Nordland har fått rundt 100 henvendelser i år fra foreldre, elever og skoler. Året før regelen kom, hadde de fått 16. Totalt i landet skal antallet ligge på rundt 1000 saker dette året.

Jeanette Ellefsen opplevde selv å bli mobbet da hun gikk på skolen. Hun er veldig glad for at mobbing tas på alvor.

– Det er utrolig bra at disse sakene er viktige hos Fylkesmannen. Det skulle egentlig bare mangle, men jeg er glad for at det gjøres noe med.

Hun forteller til NRK at hun alltid har hatt troen på at mobbing kan ta slutt, og er glad for at det kom endringer.

– Da jeg gikk på skolen, hjalp det ikke å melde ifra. Meldingene stoppet på kontoret til rektor, og forlot aldri skolebygget. Det er bra at det nå er lettere å få sagt ifra, og at mobbingen blir slått ned på.

– En av de viktigste oppgavene vi gjør

Foreldre og elever har gitt Fylkesmannen i Nordland gode tilbakemeldinger etter at den nye loven trådte i kraft.

fmno

Utdanningsdirektør i Nordland, Guri Adelsten Iversen, forteller at de tar mobbing alvorlig på Fylkeshuset.

Foto: Fylkesmannen i Nordland

– Vi har fått tilbakemeldinger fra foreldre og elever som sier at de endelig har fått fortgang i sakene, og at de har blitt tatt på større alvor enn de synes de har blitt gjort før, sier Utdanningsdirektør i Nordland, Guri Adelsten Iversen.

Til tross for at det er en stor jobb å behandle mobbesaker, og de har fått flere henvendelser i år, gjøres arbeidet med glede.

– Selv om det har ført til ganske betydelig merarbeid hos oss og vi bruker ganske mye ressurser på det, så tenker vi at det er en av de viktigste oppgavene vi gjør.

Roser Fylkesmannen

Irma Marie Rustad er generalsekretær i Foreningen Mobbing i Skolen, hun forteller at de har fått mindre meldinger etter at lovendringen kom. Noe hun tror er på grunn av at Fylkesmannen tar jobben på alvor.

– Jeg vet noen kritikere mener at ingenting har blitt bedre, men vi merker en bedring etter at den nye loven trådte i kraft.

Tidligere var de bekymret for at Fylkesmannen var et klageorgan som ikke hadde nok erfaring med mobbesaker. Etter lovendringen stiller de seg positive til jobben som er gjort.

– En av de aktørene som virkelig har stilt opp mye bedre er Fylkesmannen. De gjør en helt annen jobb nå enn de gjorde før.

Irma Rustad

Irma Marie Rustad sier de har merket det etter lovendringen

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK